Verbouwing multifunctioneel popcentrum Q-Dance

Opdrachtgever Elementenstraat CV Architect Superuse

De bijdrage van Bureau Bouwkunde omvatte
–    het opstellen van een DO-kostenraming
–    het opstellen van een Brandveiligheidsrapport en advisering met betrekking tot brandveiligheid op basis van FSE
–    het opstellen van een PvE en projectering van de brandveiligheidsinstallaties, zoals de brandmeldinstallatie en de noodverlichting
–    toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit 2012
–    verzorgen van de aanvraag Omgevingsvergunning
–    verzorgen van de Gebruiksmelding
–    het voeren van gesprekken met het Bevoegd Gezag met betrekking tot de vergunningprocedures.

In de oude Nestle fabriek in Amsterdam is het multifunctoneel popcentrum Q-dance gevestigd, bestaande uit dance-ruimten, muziekstudio’s en ontwerpruimten. Om creatieve bedrijven te faciliteren heeft Q-dance aan Superuse Studio’s opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te maken voor de eerste en tweede verdieping. Superuse Studio’s heeft Bureau Bouwkunde gevraagd het ontwerp te ondersteunen.

 

 

Bekijk ook