Gebouw 326 Vliegkamp Valkenburg (ZH), Katwijk

Opdrachtgever RVB Architect Superuse Studios

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland

  • bouwkundig advies ontwerpfase
  • bouwkostenraming
  • prijs- en contractvorming
  • technisch bestek (stabu)
  • directievoering & bouwbegeleiding

Gebouw 326 is onderdeel van een project van het Rijksvastgoedbedrijf voor voormalig vliegkamp Valkenburg te Katwijk. De opdracht was het ontwikkelen van een duurzaam woon- en werklocatie. In het nieuwe ontwerp van Superuse Studios is besloten om veel raampartijen in combinatie met daklichten toe te passen. Het gebouw heeft een hoogwaardige transformatie ondergaan door het gebruik van circulaire materialen en
bouwdelen. Ook zijn er zonnepanelen, vloerverwarming en een groen dak toegepast.

Bureau Bouwkunde Nederland heeft de bouwkundige ondersteuning verzorgd en het technisch bestek geschreven ten behoeve van het circulair oogsten van materialen en producten. Daarbij hebben we de inkoop van de materialen begeleid en het toezicht op de uitvoering verzorgd.

Bekijk ook