Wat is circulair bouwen of circulariteit nou precies?

Wat is circulair bouwen of circulariteit nou precies?

14 maart 2024

Circulair bouwen is een benadering in de bouwsector die gericht is op het minimaliseren van afval, het efficiënt omgaan met grondstoffen en het bevorderen van hergebruik gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw. Het doel is om een duurzaam en circulair systeem te creëren waarin materialen en producten zo lang mogelijk worden gebruikt, hergebruikt en gerecycled, met zo min mogelijk verspilling.

Belangrijke aspecten van circulair bouwen omvatten:

  • Herbruikbaarheid: Het ontwerpen van gebouwen en het selecteren van materialen met het oog op eenvoudige demontage en hergebruik.
  • Recyclebaarheid: Materialen moeten recyclebaar zijn, en er moet aandacht zijn voor het stimuleren van recyclingprocessen.
  • Lange levensduur: Streven naar duurzame en hoogwaardige constructies om de levensduur van gebouwen te verlengen.
  • Flexibiliteit: Ontwerpen met flexibiliteit, zodat gebouwen gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften zonder grote sloop en afval.
  • Lokaal en duurzaam materiaalgebruik: Voorkeur geven aan lokale materialen en duurzame productiemethoden om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Circulair bouwen draagt bij aan het verminderen van de negatieve impact van de bouwsector op het milieu en stimuleert een meer verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het omarmt een holistische benadering, waarin alle fasen van het bouwproces, inclusief ontwerp, constructie, gebruik en sloop, worden meegenomen in het streven naar een circulaire economie.

De inzet is dan ook het streven naar een bouwwereld die voldoet aan bovenstaande criteria. Volgens het Paris Proof Commitment zouden we naar een situatie toe moeten waarin de gebouwde omgeving 67% minder energie gebruikt dan nu.

Hoe kun je circulariteit toepassen in de bebouwde omgeving?
Circulariteit toepassen in de bebouwde omgeving omvat diverse aspecten en kan in verschillende fasen van het ontwerp- en/of bouwproces worden geïntegreerd. De belangrijkste manieren waarop circulaire principes kunnen worden toegepast zijn:

  1. Onderzoek mogelijkheid tot hergebruik: engineering van een ontwerp waarin bouwmaterialen en grondstoffen volledig en hoogwaardig herbruikbaar en/of demontabel zijn. Of ontwerp een flexibel gebouw zodat het gebouw kan worden aangepast aan veranderende behoeftes van de gebruiker.
  2. Gebruik duurzame en recyclebare materialen en bronnen: gebruik duurzame materialen en recyclebare materialen. Geef de voorkeur aan lokale materialen om transportkosten en de milieu impact te verminderen. Of onderzoek alternatieve materialen met een lagere milieu impact (een lage MKI)
  3. Verlaag energiebehoefte van het ontwerp: realiseer van ontwerp met een zo klein mogelijke energiebehoefte, die worden gebouwd op een manier die zo min mogelijk (fossiele) energie gebruikt. Kijk onder andere bijvoorbeeld naar hoogwaardige (biobased) isolatie en zorg voor voldoende thermische massa.
  4. Integreer circulariteit in je engineeringsproces: koppel het ontwerpproces van de architect aan de bouwtechnische engineering en koppel dit vervolgens ook aan de werkvoorbereiding van de aannemer. Omschrijf kwaliteiten en prestatie-eisen waardoor er nog een mogelijkheid tot het inkopen van circulair materiaal.

Al met al zijn wij van mening dat iedereen in de keten vanuit zijn eigen discipline een belangrijke bijdrage kan leveren. Hierbij is een  goede samenwerking essentieel waarbij het vermogen om voorbij de grenzen van je eigen vakgebied te kijken van essentieel belang is.

Alleen op deze manier kunnen we tot de realisatie van een circulair gebouw komen.

 

VERDER LEZEN

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op!