Damen Shiprepair Rotterdam

19 november 2013

In samenwerking met architect Marijn Droog van DroogBuro uit Amsterdam wordt de locatie Schiedam van Damen Shiprepair Rotterdam compleet verbouwd.

De huisvestiging voldoet niet meer aan de huidige gestelde eisen. Er is sprake van ‘hokkerigheid’ en er zijn extra werkplekken noodzakelijk. Ook is er behoefte aan meer transparantie en zichtbaarheid. Tegelijkertijd wordt er achterstallig onderhoud aan het gebouw uitgevoerd. Het gehele project wordt middels een gesloten BIM model in 3D uitgewerkt. Het bouwkundig 3D model van Bureau Bouwkunde en het interieur model van DroogBuro zijn integraal aan elkaar gelinkt. Hierdoor krijgt de opdrachtgever een optimaal ruimtelijk inzicht in het project. Op deze manier worden knelpunten tussen beide modellen tijdig gesignaleerd en kunnen mogelijke faalkosten worden voorkomen.

Bureau Bouwkunde verzorgt het gehele bouwkundige gedeelte van het traject. Er is een complete opname van het pand gedaan. Ook zal er een asbestinventarisatie worden uitgevoerd.

De planuitwerking is gestart en medio 2014 zal de verbouwing worden uitgevoerd. Hieronder een paar sfeerbeelden zoals het er uiteindelijk uit zal komen te zien.