Studio’s Oostmaaslaan Rotterdam

28 januari 2014

In opdracht van in de stad Vastgoedontwikkeling verzorgt Bureau Bouwkunde de bouwkundige werktekeningen in 3D-Revit.

Het project omvat de realisatie van 17 studio’s aan de Oostmaaslaan te Rotterdam.
Architectenbureau Juinen te Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Door Bureau Bouwkunde worden de handmatige uitgewerkte bestektekeningen en het 3D-model van de constructeur gecombineerd in 1 3D-Revit model.
Verschillen tussen ontwerpende partijen worden zo tijdig gesignaleerd waardoor bouwfouten tot een minimum worden beperkt.
De gemaakte rapporten zoals geluidsberekening, EPC en brandveiligheid worden in het model gecontroleerd en verwerkt.