Realisatie windfarm ‘Gemini’ Eemsmond

25 april 2014

Eind vorig jaar zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het ‘onshore trafostation’ voor het offshore Gemini windmolenpark. Dit park zal op 55 km voor de kust van Ameland worden gerealiseerd en zal met 150 molens, met elk een vermogen van 4 megawatt, elektriciteit gaan leveren voor bijna 800.000 huishoudens. Op 1 april is de realisatie van start gegaan. In samenwerking met VM architectuur hebben wij het conceptuele idee voor het ‘onshore trafostation’ en de daarbij horende schakeltuin uitgewerkt. Dankzij onze inzet voor de bouwkundige en civiele engineering is nu de prijs- en contractvorming gerealiseerd en zijn de bouwactiviteiten gestart.