Advisering Hoftoren Den Haag

3 juli 2014

In het verleden hebben wij met veel plezier het VROM in Den Haag helpen realiseren. Voor de daarnaast gelegen Hoftoren heeft de Rijksgebouwendienst ons nu benaderd om een bouwkundige inspectie te verzorgen en adviezen op te stellen. De komende weken zullen wij zowel in advisering als tekenkundig daarmee aan de slag gaan. Op basis van onze expertise in bouwkundige inspecties gaan we werken aan een gedegen oplossing. We zijn erg tevreden met het feit dat we aan één van de hoogste gebouwen van Den Haag mogen meewerken (142 m). De andere hoogste torens van den Haag zijn het Ministerie van Justitie en Veiligheid én Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een hoogte van 146m.