Ondersteuning studenten Bouwkunde omtrent BEP

7 oktober 2014

Omdat er onder Bouwkundestudenten behoorlijk wat rumoer is ontstaan over de zogeheten BeroepsErvaringPeriode (BEP), en wij als bureau daar ook de ernst van inzien, delen wij de zorg met hun dat er een oplossing moet komen voor de huidige BEP. De BEP laat behoorlijk wat te wensen over. Studenten geven aan slecht geïnformeerd te worden, de BEP heeft zijn zaken niet op orde heeft en laat veel vragen onbeantwoord. Zo wordt er tevens in het Nederlands gecommuniceerd, terwijl Engels doorgaans de voertaal is onder internationale studenten.

Daarnaast word de coaching tot nu toe enkel aangeboden door aanbieder Professional Experience Program (PEP), een commerciële instelling die zeer commercieel is en maarliefst €6000 vraagt om de verplichte modules te kunnen volgen. Daarnaast moeten deelnemers in het vakgebied werkzaam zijn. De huidige tijdsgeest leert ons dat in deze economie een vakgerelateerde baan een hele opgave is. Vaak hebben studenten een slecht uurtarief en tijdelijke contracten. De BEP schrijft voor dat er een ruime keuze en concurrentie moet zijn tussen verschillende aanbieders, terwijl dat aanbod nu nihil is. Tevens zegt het architectenregister dat het voor de hand ligt dat werkgevers meebetalen, terwijl vele werkgevers maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden en dan vaak niet gaan investeren in een werknemer met een tijdelijk contract.

Doordat de kosten te hoog zijn om in aanmerking te komen voor de architectentitel, is er vrees voor een flinke mindering in aanmeldingen. De laatste jaren is er al een afname geweest van 50% bij het architectenregister waardoor een generatie van creatieve ontwerpers, tevens belangrijk exportproduct van de Nederlandse kenniseconomie, verloren gaat. Het beroep architect zal voor velen elitair en onbereikbaar worden.

Wij ondersteunen deze vorm van protest namens het persbericht wat studenten geschreven hebben. Het originele persbericht leest u hier. Daarnaast zullen wij aanwezig zijn tijdens de discussie tussen beleidsmakers, studenten en architecten op 21 november aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft.