Transformatie Maritiem Hotel naar studenthuisvesting

29 april 2015

Wij zijn achter de schermen aan de slag gegaan met de transformatie van het Maritiem Hotel te Rotterdam. Dit hotel, gelegen aan de Willemskade (de noordkant van de maas) gaat worden getransformeerd voor studentenhuisvesting. Wij begeleiden de transformatie, waardoor we nu bezig zijn met de bouwaanvraag. Met het uitzicht op het WPC is er van deze unieke plek een mooie huisvesting te maken.

Zowel de kapel in het monument als de pastoor zullen werkzaam blijven. Het hotel is destijds ontstaan uit het Zeemanshuis (1856). Door de haven kwamen veel zeelieden naar Rotterdam, waardoor een prettig en verantwoord verblijf in de 19e eeuw zeer welkom was. Hun tijd aan wal werd dan ook in het zeemanshotel besteed.

Toen de haven zelf uit het Rotterdamse centrum verdween, waren ook de zeemanshuizen minder in trek. Het hotel wat in 2000 over het desbetreffende zeemanshuis gebouwd is heeft een specifiek karakter door zijn interessante architectuur. De laatste jaren logeerden professionals uit de maritieme sector, toeristen, cursisten, andere zakenlieden en groepen in het hotel. Nu is bepaald het hotel te transformeren tot ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’.  In opdracht van het bestuur van het STC (Scheepvaart en Transport College) zullen zo’n 170 studenten hun huisvesting kunnen krijgen.