Wet en Regelgeving aangepast

Wet en Regelgeving aangepast

24 november 2019

De Wet en Regelgeving (iSZW) voor bouwveiligheid (ook in ontwerpfase) is aangescherpt en boetebedragen zijn fors gestegen!

U moet een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) opstellen voor:

– bouwprojecten waar verschillende bedrijven samenwerken;
– bouwprojecten die langer duren dan 30 werkdagen en waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken;
– risicovolle bouwprojecten;
– bouwprojecten die u vooraf aan Inspectie SZW moet melden.

BBNL maakt al 20 jaar het Veiligheidsplan Ontwerpfase waarmee de opdrachtgever volledig wordt ontzorgd. Dit plan voldoet geheel aan de richtlijnen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Naast een analyse van de bouwstoffen en uitvoeringsrisico’s tijdens de bouw en de omgeving wordt het ontwerp ook getoetst op risico’s tijdens de gebruiksfase.

Tevens biedt het Veiligheidsplan een gedegen handvat voor de aannemer om tijdens de uitvoering het V&G dossier verder op specifieke gevaren en risico’s uit te werken en zo een veilige bouwplaats te creëren.