De wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020. Wat betekent dit voor u?

De wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020. Wat betekent dit voor u?

1 juli 2020

Natuurlijk komt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (Bbl) er aan. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s wordt ook het Bouwbesluit uiteindelijk vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tot die tijd staan de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 echter niet stil. Vanaf vandaag 1 juli 2020 geldt er nu ook weer een nieuwe versie van het Bouwbesluit 2012. Hieronder een overzicht van de betreffende wijzigingen en aanvullingen.

Brandklasse kabels en pijpisolatie (afdeling 2.9)

In een nieuw artikel 2.69a worden specifieke eisen voor de brandklasse van kabels en pijpisolatie opgenomen in het Bouwbesluit. Tabel 2.66 wordt hiervoor aangevuld. De eisen gelden wanneer de kabels / pijpisolatie grenzen aan de binnen- of buitenlucht. Als deze zijn weggewerkt in een andere constructie (bijv. wand of plafond), gelden de eisen niet.

Parkeergarages in brandcompartimenten (tabel 2.81 / artikel 2.82)

In het verleden kon het voorkomen dat een parkeergarage < 1.000 m² (onder bijvoorbeeld een woongebouw) niet in een brandcompartiment hoefde te liggen. Aangezien dat niet de bedoeling is dit vanaf 1 juli 2020 aangepast in het Bouwbesluit. Een parkeergarage moet altijd in een brandcompartiment liggen.

Zelfsluitende woningtoegangsdeuren (artikel 6.26)

Bij nieuwbouw moeten alle brandwerende woningtoegangsdeuren in een inwendige scheidingsconstructie zelfsluitend worden uitgevoerd. Voorheen gold dit alleen voor woningtoegangsdeuren in portieksituaties, het voorschrift gaat nu ook gelden voor woningtoegangsdeuren die grenzen aan bijvoorbeeld een corridor.
Logischerwijs betekent dit eigenlijk in de praktijk dat alle deuren in bijvoorbeeld een appartementencomplex zelfsluitend moeten zijn door het toepassen van een vrijloopdranger. Dit type dranger is niet wettelijk voorgeschreven, maar gewone deurdrangers op woningtoegangsdeuren gaan in de praktijk niet werken.

Hogere eisen bij verbouw (art. 13 Woningwet / verduidelijking aanschrijfmogelijkheid (artikel 1.12)

In het Bouwbesluit wordt in artikel 1.12 expliciet duidelijkheid gegeven over de (al bestaande) aanschrijfmogelijkheid voor bevoegd gezag om op grond van artikel 13 van de Woningwet hogere eisen te kunnen stellen in samenloop met de verbouweisen uit het Bouwbesluit.

Veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen (artikel 8.2)

Rondom bouw- en sloopplaatsen moet een veiligheidsafstand wordt vrijgehouden. Deze afstand moet worden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Dit voorschrift gaat ook onder de gelijkwaardigheidsbepaling in artikel 1.3 vallen (deze bepaling gold eerst alleen voor de voorschriften in hoofdstuk 2 t/m 7 van het Bouwbesluit).

Coördinator veiligheidsmaatregelen (artikel 8.7)

In een veiligheidsplan moeten voortaan ook de contactgegevens van degene die het treffen van veiligheidsmaatregelen voor de omgeving van een bouw- of sloopplaats coördineert worden opgenomen.

 

Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten purschuim (nieuw artikel 8.7a)

Bij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte van woningen worden eisen gesteld aan de aan- of beter gezegd afwezigheid van personen in de woning en aan de ventilatie van de kruipruimte tijdens en na het aanbrengen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met Raymond Vink. Raymond kunt u bereiken via r.vink@bureaubouwkunde.nl of telefonisch via 010-417 77 14.

Raymon Vink