Kostenmanagement: het ultieme sturingsmechanisme in het ontwerpproces.

Kostenmanagement: het ultieme sturingsmechanisme in het ontwerpproces.

7 september 2020

Bouwkunde Nederland verzorgt al bijna 30 jaar begrotingen en kostenmanagement van uiteenlopende projecten. Gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces worden door ons de kosten bewaakt en gecontroleerd. De missie van onze bouwkostenmanagers is een optimaal gebouw als resultaat van een voorspelbaar ontwerp- en bouwproces.

Ieder bouwproject biedt een uniek geheel van kosten, risico’s, oplossingen en kansen. Het doel van bouwkostenmanagement is om dit speelveld in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen. Dit met als reden dat het project en proces op deze manier optimaal aangestuurd kan worden. Ons bouwkostenmanagement heeft drie specifieke doelen: inzicht geven, optimaliseren en risico’s beheersen. Het bewaken en controleren van meer- en minderwerk is hier uiteraard ook een onderdeel van.

Wilt u onzekerheden en risico’s binnen uw bouwproject verder terugdringen, kosten effectiever beheersen en doelstellingen beter behalen? Bureau Bouwkunde Nederland garandeert dat uw project binnen het gestelde budget blijft. Betrokkenheid en transparantie komen daarbij op de eerste plaats. Wij leveren u onafhankelijk bouwkostenmanagement voor projecten op iedere schaal en onze specialisten zijn altijd nauw bij uw doelstellingen en wensen betrokken.

Wat kunnen wij voor u betekenen:
– Investeringsramingen
– VO/DO-ramingen
– Directiebegrotingen
– Financiële bewaking tijdens de uitvoering.

Wilt u meer weten? Kijkt u dan op onze website of neem contact op met Nils van der Waal (n.vanderwaal@bureaubouwkunde.nl)