De BIM burger smaakt naar meer

De BIM burger smaakt naar meer

18 maart 2021

In bouwprojecten wint het beheren en toepassen van informatie terrein ten opzichte van het fysieke bouwproces; goed afgestemde gegevens betekenen minder faalkosten en een hogere kwaliteit. Werken met BIM 3D heeft een aanzienlijke verbetering in de gegevensverstrekking en het databeheer tot resultaat, waarbij M veelmeer staat voor Management dan voor Modeling. Het managen van de informatiestromen wordt uitstekend visueel uitgedrukt in het bekende BIM burger plaatje, omdat hierin de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse disciplines in bouwprojecten duidelijk zichtbaar wordt. En daarmee het belang van de coördinerende en controlerende laag in het midden.

De bovenlaag van de hamburger bestaat uit het broodje met de ontwerp- en prestatiemodellen. Dit zijn de samengevoegde modellen van de partners en adviseurs in het ontwerpproces (architect, constructeur, installateur, bouwkundigen). Het onderste broodje is het productiemodel dat wordt gevormd door de leveranciersmodellen (onderaannemers, leveranciers, installateurs).

De laag in het midden, zeg maar de hamburger zelf, is waar de coördinatie van alle informatiestromen plaatsvindt, alsmede toetsing en borging van de kwaliteit. Afstemming tussen de ontwerpende en uitvoerende partij leidt hier tot de meest optimale oplossing. Zo werken wij bij onze BIM-projecten 3D aspectmodellen van bv. brandveiligheid en luchtgeluidisolatie uit ten behoeve van een efficiënte en integrale afstemming tussen de ontwerp- en prestatiemodellen.

Het gebruik van een model zoals deze hamburger heeft twee grote voordelen. Uiteraard werkt het heel goed om één klap een ingewikkelde praktijk weer te geven. Een belangrijk ander voordeel is dat het is uit te breiden, zonder dat het idee van een hamburger teniet wordt gedaan.

Wat ons betreft wordt het een multi-gelaagde burger met allerlei extra’s, waarin ook aspecten met betrekking tot duurzaamheid en de uiteindelijke uitvoering een plek krijgen. Wat betreft duurzaamheid denk ik aan: milieubelasting toegepaste materialen (CO2 /kg of LCA) alsmede transport, mate van recyclebaarheid, levensduur en onderhoud van toegepaste materialen. En voor de uitvoering bijvoorbeeld bouwplaatsinrichting, bouwmethodiek, steigeropbouw en kraanposities.

Voor ons is dit een van onze doelstellingen voor de komende tijd. Het bouwen met 3D BIM wordt er alleen maar kwalitatief beter van. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouwwereld en een optimale voorbereiding voor de uitvoering.

Een volgende uitdaging is vervolgens hoe standaardisering en normering van alle aspecten in en rond BIM vorm en inhoud moeten gaan krijgen, zodat binnen BIM iedereen dezelfde taal spreekt. Aanzetten daartoe zijn gelukkig al gemaakt. Aansluitend zullen voor een optimale ketenintegratie ook alle (onder)aannemers in BIM moeten werken zodat het op de bouw ook echt wordt gebruikt. Voor ons smaakt de BIM burger in ieder geval naar meer!