Procesinnovatie noodzaak voor toekomstbestendige bouw

Procesinnovatie noodzaak voor toekomstbestendige bouw

14 april 2021

Nils van der Waal (34) is sinds 1 januari directeur van Bureau Bouwkunde. Opgeleid als architect in Delft, inmiddels gepokt en gemazeld binnen bouwkundige engineering en dienstverlening. Zijn doel is Bureau Bouwkunde de komende jaren weer opnieuw op de kaart te zetten als Bouwmeester en vooral als dé integrale dienstverlener. “Dat is een mooie uitdaging die zeker gaat lukken” zegt hij “De toegevoegde waarde van een onafhankelijk bouwtechnisch bureau als het onze is juist in deze tijd overduidelijk. De tijd is rijp om de focus te richten op procesinnovaties in onze branche, naast alle aandacht die er al is voor de energietransitie, betaalbare woningen, het woningtekort en het toepassen van duurzame circulaire materialen. Juist op procesmatig gebied heeft onze branche behoefte aan visie en daadkracht.”

Managen van het bouwproces
Desgevraagd licht hij dit toe. Nils: “We bevinden ons op een keerpunt, naar mijn gevoel. Het verantwoord managen van het traditionele bouwproces is door de complexiteit steeds meer een uitdaging. Door het grote aantal disciplines in en rondom het bouwen is de keten tussen ontwerp en uitvoering lang en gelaagd. Om nog maar te zwijgen van de noodzaak te voldoen aan alle eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving.

Vandaar de vraag naar een meer integraal proces. De rol van Bureau Bouwkunde is hierin redelijk essentieel; wij stemmen de samenwerking met onze partners goed af zodat de opdrachtgever via ons maar met één partij te maken heeft voor verschillende disciplines. Daarnaast hebben wij zelf de kennis in huis om een groot deel van het spectrum vanaf schets tot oplevering af te kunnen dekken.

In onze branche is de spanning steeds meer voelbaar. Enerzijds is er de noodzaak om snel en tegen weinig kosten veel te bouwen. Anderzijds bestaat de wens om een gebouwde omgeving te realiseren die rekening houdt met leefbaarheid en alle eisen die worden gesteld op het gebied van duurzaamheid en milieu. Je merkt dit in de aangescherpte regelgeving met betrekking BENG, PFAS, CO2 en de bewijslast die hiervoor moet worden aandragen. Wij juichen dit zeker toe omdat duurzaamheid van groot belang is maar het proces dat hieraan is gekoppeld is zet de bouw onder druk.

Een ‘slim’ bouwproces is een beheerst bouwproces, dat in staat is om te gaan met al deze factoren, binnen het gestelde budget. Waardoor gestelde doelen kunnen worden gehaald. Digitalisering maakte de bouw in z’n algemeenheid een stuk slimmer, zou je kunnen zeggen. Het faciliteert het werken met generieke of gestandaardiseerde modellen, waarmee trajecten worden verkort en kwaliteit en prijsvastheid verhoogd.

Integraliteit
Daarnaast de integraliteit, voor ons het absolute speerpunt. Onderaan de streep gaat het om ontzorgen, dat is de kern van de service die wij verlenen. Wat daarbij heel belangrijk is, is onze onafhankelijkheid. We zijn geen architect die de esthetische verschijningsvorm bepaalt. Wij zijn puur bezig met het op alle gebieden haalbaar en maakbaar houden van het ontwerp. Wanneer het ontwerp van de architect voor de opdrachtgever bijvoorbeeld het beoogde budget overstijgt, dan kunnen wij alternatieven aandragen zodat we ieder ontwerp kunnen realiseren. Binnen ieder budget zijn er namelijk oplossingen, dat durven we te garanderen. Een belofte waaraan we ons Bureau Bouwkunde keurmerk durven te verbinden.

De samenwerking met ons zusterbedrijf DVTadvies werkt in ons voordeel waar het gaat om het combineren van bouwkunde met installatietechniek. Naar ons idee een efficiënte manier om duurzame, betaalbare en kwalitatief goede gebouwen te realiseren. Onze organisaties vormen een organisch, complementair geheel; bouwkundige en installatietechnische kennis kunnen naadloos worden toegepast in BIM 3D modellen.

Kennis en eisen
Minstens even belangrijk is het om voor de troepen uit te lopen waar het gaat om kennis. Wet- en regelgeving, bouwtechniek, actuele product- en materialenkennis. Wat dat betreft staan bijscholing en constant doorleren hoog bij ons op de agenda.

De bouw is een unieke branche waarin veel partijen vertegenwoordigd zijn met ieder hun eigen belangen. Er valt veel winst te behalen op het gebied van procesinnovatie! Maar laten we ook het thema duurzaamheid niet vergeten. Feitelijk gaan deze zaken hand in hand.

Ik vind het belangrijk om te noemen dat wij ervoor staan dat alle plannen die door Bureau Bouwkunde worden uitgewerkt aantoonbaar voldoen aan alle eisen. Wij hebben een aandeel in hoe de wereld van toekomstige generaties eruit ziet. Als het aan ons ligt kan het altijd nog beter; zo willen we bijvoorbeeld  graag de komende tijd een materiaalpaspoort met analyses -CO2 / kg / periodiek onderhoud en dat soort zaken- integreren in ons BIM waardoor het tekenwerk inclusief deze data nog completer is.

Last but not least zijn er nog de ontwikkelingen rondom kostenbeheersing, klimaatadaptief- en circulair bouwen en de nodige BENG-berekeningen. Helemaal af is het nooit, daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Het is pure noodzaak om als organisatie dit alles flexibel te blijven integreren in ons dienstenpakket.

Toekomstgerichte oplossingen
Ik vind het overigens mooi om te zien hoe een branche als de bouw, vaak bestempeld als traditioneel, feitelijk in razendsnel tempo verandert en er hard aan werkt om alle noodzakelijke aanpassingen te integreren. Dat gaat uiteraard niet altijd zonder kleerscheuren, er is nog veel voor verbetering vatbaar. In ieder geval doen wij als Bureau Bouwkunde ons best om bij te dragen aan oplossingen die werken voor alle partijen.

Als branche zijn we in korte tijd al ver gekomen, als organisatie willen we dit nog veel verder brengen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen, we zoeken hierin de interactie met en inspiratie door branchegenoten. Een integrale, synergetische benadering is wat wij nastreven waar het gaat om een innovatief en toekomstgericht bouwproces. Iedereen die op dit gebied met ons wil meedenken is hierbij van harte uitgenodigd!“