Bureau Bouwkunde ISO 9001 gecertificeerd

Bureau Bouwkunde ISO 9001 gecertificeerd

15 april 2021

Sinds 1 april jl is het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Bouwkunde gecertificeerd voor NEN-EN- ISO 9001:2015. Uiteraard hebben wij dit, in klein gezelschap, gevierd binnen het team!

Doel van het kwaliteitsbeleid is tweeledig. Enerzijds willen wij van zo groot mogelijke toegevoegde waarde zijn voor onze opdrachtgevers, anderzijds creëren wij een uitdagende en professionele werkomgeving voor iedereen binnen ons team. Het voldoen aan de norm ISO 9001:2015 zorgt voor borging en continue ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Het kwaliteitssysteem omvat het volgende toepassingsgebied:
− algehele bouwmanagement d.m.v. ontwerp-, proces- en bouwkostenmanagement
− plantoetsing op regelgeving, kwaliteit en haalbaarheid;
− technische uitwerking op techniek, inpassing, uitvoerbaarheid en realisatie

De certificering is een erkenning voor onze manier van werken, met en voor klanten, waar wij in de praktijk met het hele team in investeren. We zijn er trots op dit nu ook middels deze certificering naar buiten te kunnen brengen!