Wijziging Bouwbesluit; opschalen milieuvriendelijkheid en circulariteit

Wijziging Bouwbesluit; opschalen milieuvriendelijkheid en circulariteit

26 mei 2021

Met ingang van 1 juli a.s. treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking. Door aanscherping van de Milieuprestatie voor Gebouwen (MPG) moet er milieuvriendelijker en meer circulair worden gebouwd. De wettelijke eisen worden stapsgewijs verder aangescherpt en het streven is om de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5).

Binnen Bureau Bouwkunde hebben wij met onze verregaande kennis van BIM, een mooie tool in handen om het opschalen van milieuvriendelijkheid en circulariteit in de bouw te ondersteunen. Deze mogelijkheden worden naar onze mening in de branche nog onvoldoende ingezet, terwijl ze toch voor de hand liggen. De beschikbaarheid van digitale data, vrij uitwisselbaar tussen alle partijen in de keten, is een geweldige tool voor het managen, uitwisselen en toetsen van data. Mits voldoende gekaderd door partij-overstijgende afspraken. Op dit laatste gebied is er op dit moment nog wel het één en ander te verbeteren. Bureau Bouwkunde heeft de ambitie om de komende periode tijd te investeren in het verder ontwikkelen en implementeren van deze gedachtegang.  Op korte termijn is het streven om een  materiaalpaspoort met analyses -CO2/kg te integreren in het BIM tekenwerk, waardoor dit inclusief deze data nog completer is. Parallel daaraan loopt het traject om te komen tot ISO 19650 certificering, waardoor onze BIM modellen klaar zijn voor partij-overstijgende data uitwisseling over de gehele keten.

Meer weten over onze integrale dienstverlening? Lees hier verder