Energieneutrale woning in Kijkduin opgeleverd

Energieneutrale woning in Kijkduin opgeleverd

16 augustus 2021

Voor een particuliere opdrachtgever heeft Bureau Bouwkunde in samenwerking met Accu Architecten, een energieneutrale woning in Kijkduin uitgewerkt. De woning is recent opgeleverd en wordt inmiddels bewoond.

Bureau Bouwkunde heeft in de ontwerpfase zowel de bouwtechnische uitwerking als het proces- en projectmanagement verzorgd. De bouwtechnische planuitwerking hebben we vanaf het Definitief Ontwerp (DO) tot en met het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) verricht. Verder hebben wij het bouwplan incl. de bouwfysische aspecten getoetst op het Bouwbesluit en het Veiligheids- & Gezondheidsplan Ontwerpfase geschreven. Aansluitend hebben we de kostenraming gemaakt, de opdrachtgever begeleid tijdens de prijs- en contractvorming met de (geselecteerde) aannemer en ondersteund tijdens de oplevering. Van Driel Bouw heeft uitvoering gegeven aan de bouw.

 

Nieuwsgierig naar de (verdere) dienstverlening van Bureau Bouwkunde? Klik hier!