De specifieke kwaliteiten van de projectmanager in de bouw

De specifieke kwaliteiten van de projectmanager in de bouw

5 oktober 2021

Bureau Bouwkunde heeft een duidelijke visie op samenwerking, binnen het team maar ook met andere partijen binnen projecten. Onderaan de streep ervaren wij dat efficiënt projectmanagement staat of valt met de kwaliteit van de persoon waarbij alle lijnen samenkomen.

Wij investeren daarom bewust in het verbeteren van processen, maar minstens evenveel in het kennis en vaardigheden van de projectmanagers. En dan blijft er nog dat stukje over wat een persoon ‘gewoon’ in zich moet hebben. Die specifieke kwaliteit die iemand geschikt maakt voor de uitdaging van projectmanagement in de bouw.

Projectmanager Berry van den Broek is van mening dat dat stukje extra ligt in vooruitstrevendheid. Niet primair op het gebied van projectmanagementmethodieken, maar juist op inhoudelijk gebied. Hij licht dit toe: “Wij vervullen geregeld inhoudelijk een voortrekkersrol en willen dit graag blijven doen. Het is voor ons belangrijk dat projectmanagers gemotiveerd zijn om constant hun kennis uit te breiden met daarbij een blik op de toekomst. Is dit aanwezig dan voelt hij of zij zich thuis bij onze manier van werken.

Projectmanagers moeten gemotiveerd zijn om constant hun kennis uit te breiden

 

Behalve om processen gaat het ook om de inhoud. Een voorbeeld is het werken met BIM. Ik ben vanaf het moment dat Bureau Bouwkunde de keuze maakte voor 3D Revit en BIM betrokken geweest bij de implementatie hiervan in onze manier van werken. Natuurlijk was ik aanvankelijk ook voorzichtig en zag ik niet direct hoe groot de impact zou zijn. Ik heb in de praktijk moeten ervaren waar de voordelen liggen. Dat is inmiddels een gepasseerd station, werken met BIM is bewezen succesvol én nog volop in ontwikkeling; geautomatiseerde controleslagen zijn bijvoorbeeld een grote stap vooruit. BIM management en clashcontrole hebben zich ontwikkeld tot hele eigen disciplines, ook binnen onze organisatie.

Voor een projectmanager betekent werken met geautomatiseerde data dat het niet alleen om processen kan gaan, ook inhoudelijk moet hij mee de diepte in. Als het ware het vizier op de toekomst en de voeten in de modder.

Wij kijken graag over de grenzen van onze discipline; wij adviseren, denken mee, stellen de vraag ‘heb je hieraan gedacht’. Uiteraard gaan wij niet op de stoel van bijvoorbeeld de architect zitten, maar vanuit onze kennis en ervaring wordt onze inbreng altijd gewaardeerd. De wisselwerking tussen de diverse partijen maakt de projecten voor mij persoonlijk leuk en uitdagend om te doen; er ontstaat een relatie waardoor het samenwerken makkelijker en uiteindelijk efficiënter wordt. Zo’n relatie vraagt wel om projectmanagement met ruimte voor de factor ‘mens’. Tenslotte wordt niet uitsluitend samengewerkt in een digitaal model maar is de basis altijd communicatie tussen mensen. Op die manier is samenwerking krachtig en altijd oplossingsgericht.

Projectmananagement met ruimte voor de factor ‘mens’, met als basis heldere communicatie 

 

Wat ik tot slot nog wil noemen is dat de projectmanager in staat moet zijn op een constructieve manier de informatie boven water te krijgen die wij nodig hebben om het werk goed te kunnen doen. Ook dat is een kwestie van goed en helder communiceren. Pas als ik precies weet wat wanneer gevraagd wordt, kan ik gaan plannen en kunnen de modelleurs aan de slag.”

Raymond Vink is projectmanager binnen de adviesgroep van Bureau Bouwkunde. Hij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving, bouwkostencalculatie en Stabu-bestekken. Daarnaast is hij gecertificeerd Fire Safety Engineer en Veiligheidskundige. Het soort projecten waar hij leiding aan geeft zijn van een andere aard dan de BIM-projecten, maar even inhoudelijk en vooruitstrevend.

Raymond: “De adviesgroep houdt zich onder meer bezig met het schrijven van Stabu-bestekken, toetsing op wet- en regelgeving, bouwkostencalculaties, bouwfysica berekeningen, brandveiligheid en bouwveiligheid. Per definitie is het zaak om voortdurend aantoonbaar op de hoogte te zijn van wetgeving, normeringen en stand van zaken rondom bouwkosten. Wanneer ik optreed als bouwkostenexpert, dan is het niet voldoende om aan te geven dat een ontwerp niet binnen een budget past. Er wordt van mij verwacht dat ik aangeef hoe het wél passend gerealiseerd kan worden.

Ik ben in mijn functie gegroeid in de 17 jaar die ik nu bij Bureau Bouwkunde werk. Ik leer nog steeds en dat zal niet stoppen. In deze tijd zijn de bouwwereld en de Wet- en regelgeving voortdurend in beweging, de ontwikkelingen rondom bouwkosten zijn gigantisch. Ik zorg dat ik constant geïnformeerd blijf en houd voeling met de markt en met aannemers. Wat dat betreft heb ik voortdurend mijn voelsprieten uit en ben ik getriggerd op alle signalen.

Ik heb voortdurend mijn voelsprieten uit, ben steeds getriggerd op alle signalen uit de markt

 

Dat is mijn persoonlijke uitdaging; voor de troepen uit lopen waar het gaat om kennis van zaken. Maar ik vind daarnaast de diversiteit van de projecten waar wij aan mogen werken heel motiverend. Soms is het een heel kleine opdracht en ben ik manager van mijn eigen persoonlijke project. Soms heb ik een paraplu-functie als coördinator.

Geen halve dag en geen project is hetzelfde. Een leuk voorbeeld van een intensief project met veel diverse aspecten is de recente verbouwing van een horecafaciliteit. Het was aan mij om uit te zoeken wat er op gebied van wet- en regelgeving gevraagd werd. De functie van het gebouw wijzigde. Verder keek ik naar de isolatiesystemen, installaties, brandveiligheid en vluchtwegen. In de fase van realisatie kwamen zowel de aannemer als de gemeente met vragen. De combinatie van al deze zaken maakte dat in dit project alle aspecten van projectmanagement samen kwamen: processen beheersen, up-to-date kennis en midden in de praktijk staan.

Aan de andere kant is het ook een mooie uitdaging om een paar dagen intensief te schrijven aan een bestek of een kostenraming. Soms communiceer ik één op één met een architect en opdrachtgever. Soms zit ik met verschillende partijen aan tafel.

Nooit met oogkleppen op alleen je eigen ding doen; alles is onderling verweven

 

Ik denk dat het belangrijk is om in te zien dat je nooit met oogkleppen op alleen je eigen ding kunt doen. Alle onderdelen van onze projecten zijn onderling met elkaar verweven, beslissingen van de ene partij hebben gevolgen voor de andere partij en andersom. Het is mijn overtuiging dat een goede projectmanager, naast een kei in kennis, ook snel moet kunnen schakelen en overzicht moet kunnen houden. En hier energie van krijgen uiteraard! Je moet dit leuk vinden, dat staat voorop!”

Interesse in samenwerking met Bureau Bouwkunde? Neem contact op met Berry of Raymond: bvandenbroek@bureaubouwkunde.nl / r.vink@bureaubouwkunde.nl