Vroegtijdige en continue toetsing op het Bouwbesluit in BIM modellen

Vroegtijdige en continue toetsing op het Bouwbesluit in BIM modellen

26 oktober 2021

Tijdens onze bouwkundige planuitwerking toetsen wij het BIM model cq gebouw op diverse aspecten en eisen van het Bouwbesluit. Dit doen wij onder andere voor de toetsing van de oppervlaktes (GO/VG) daglichttoetreding, ventilatie en spuiberekeningen. Aansluitend gebruiken wij de hoeveelheden uit het BIM model voor de benodigde MPG-berekeningen waarmee we de milieubelasting van het ontwerp toetsen.

Met bovenstaande controles is onze toetsing op wet- en regelgeving onderdeel van het BIM model en het proces en is daardoor niet meer een periodieke en/of afsluitende controle bij de Aanvraag Omgevingsvergunning. Voordeel is dat we altijd de actuele benodigde informatie tot onze beschikking hebben en daarmee ontwerpproces en planuitwerking kunnen ondersteunen. Wijzigingen worden gedurende het (ontwerp)proces direct in het BIM model getoetst en hiermee zijn eventuele verrassingen achteraf uitgesloten.

Daarnaast is deze manier van werken uiteraard een groot voordeel in het kader van de ophanden zijnde Wet kwaliteitsborging, omdat de voor de Wkb nodige dossieropbouw wordt ondersteund. Deze wet beoogt een kwaliteitsverbetering in de bouwsector. Door voortdurende toetsing gedurende het hele (en in de bouwsector vaak grillige) proces komt het behalen van die doelstelling dichterbij.

Wij vertellen u graag meer hierover! Neemt u contact op met onze BIMcoördinator David van Tienhoven ( email: d.vantienhoven@bureaubouwkunde.nl ) of onze BIM manager Berry van den Broek ( b.vandenbroek@bureaubouwkunde.nl )

Lees meer over onze diensten op het gebied van bouwmanagement, planuitwerking en plantoetsing!