Adviseur Raymond Vink 18 jaar bij Bureau Bouwkunde

Adviseur Raymond Vink 18 jaar bij Bureau Bouwkunde

5 april 2022

Raymond Vink, allround adviseur en projectleider, is deze maand 18 jaar in dienst bij Bureau Bouwkunde. Door zijn brede kennis en uiteenlopende expertisegebieden is de typering ‘schaap met zes poten’ zonder meer op hem van toepassing. De periode van zijn dienstverband valt samen met belangrijke ontwikkelingen in de bouwbranche en in onze organisatie. Genoeg aanleiding om hem een paar vragen voor te leggen.

Raymond, kun je kort toelichten wat je rol is binnen Bureau Bouwkunde?
“Zeker! Vanuit mijn rol als adviseur schrijf ik bestekken, verzorg rapportages brandveiligheid en bouwveiligheid, bouwkostencalculaties en bijvoorbeeld ook MPG-, ventilatiebalans- en daglichtberekeningen. Daarnaast kan ik als BREEAM expert adviseren op het gebied van milieu-impact van gebouwen. Vanuit deze verschillende invalshoeken ben ik onderdeel van onze projectteams of heb ik als projectleider een sturende rol. Daarnaast maak ik als deskundige onderdeel uit van teams van externe opdrachtgevers.”

Hoe is het voor jou allemaal begonnen, 18 jaar geleden?
“Ik ben begonnen als assistent projectleider en eerste tekenaar, met het project De Stadstuinen in Amsterdam Osdorp. Dit is een wooncomplex van 8 woongebouwen op 3 ondergrondse parkeergarages. Onze opdrachtgever toentertijd was DP6. Met het team heb ik de DO-, TO- en de Uitvoeringsfase uitgewerkt en gecoördineerd en heb tijdens de Uitvoeringsfase de rol van projectleider overgenomen.

Peter Houtman, onze voormalig directeur, was in die periode nog in zijn eentje ‘de adviesgroep’ en zocht iemand voor ondersteuning. Peter zag wel wat in mijn kennis en vaardigheden. Andersom zag ik de potentie van de adviesgroep. Ik heb toen de overstap naar de rol van adviseur gemaakt. Bureau Bouwkunde had vanaf dat moment, behalve een groot team tekenaars en projectleiders, een tweekoppige adviesgroep.”

Mijn overstap naar de adviesgroep was bepalend voor de richting waarin ik me verder zou ontwikkelen

 

Een belangrijk moment voor Raymond: “Het bepaalde de richting waarin ik me steeds verder zou ontwikkelen. Ik was al behoorlijk thuis in wet- en regelgeving. In 2007 heb ik in een jaar tijd twee verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van bouwkostencalculaties en Stabu-bestekken. Die kennisontwikkeling bleek iets wat structureel bij mijn vak hoort, ik ben eigenlijk nooit gestopt met leren. Dat kan ook niet, daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel.” 

Gedurende 18 jaar heb je de geschiedenis van Bureau Bouwkunde van dichtbij kunnen meemaken. Hoe heb je dat beleefd?
“In onze branche is de impact van de veranderende markt heel groot. Als Bureau Bouwkunde zijn we dan ook non-stop bezig om onszelf door te ontwikkelen en processen te verbeteren. De basis voor het huidige team van Bureau Bouwkunde is gelegd rond 2014. Peter Houtman was toen directeur, de kern van de huidige bezetting was aanwezig in de personen van Nils van der Waal, Berry van den Broek en ikzelf. Sinds begin vorig jaar heeft Nils het stokje van Peter als directeur overgenomen.

Ik ben heel blij met de situatie zoals ik die de afgelopen jaren heb kunnen ervaren, de stabiliteit van waaruit we eigenlijk alleen maar verder zijn gaan groeien. De adviesgroep heeft zich verder kunnen ontwikkelen en is een volwaardig partner van de afdeling planuitwerking.“

Het succes van Bureau Bouwkunde ligt zonder meer in het steeds voorop lopen waar het innovaties van het vak betreft


Wat is volgens jou de kern van het succes van Bureau Bouwkunde?
“Zonder meer het feit dat we als organisatie steeds voorop lopen waar het de innovaties van het vak betreft. Digitalisering is daar natuurlijk een belangrijke factor in. 3D tekenen werd voor het eerst absolute noodzaak in het project EYE-filmmuseum in 2007. Daar was 3D dé oplossing, die schuine vorm is niet in 2D uit te werken.”

 

 

Wat vind jij van die ontwikkelingen?
“Ik heb altijd het voordeel gezien van 3D tekenen en ben groot voorstander van BIM. Ook binnen de adviesgroep heeft digitalisering grote impact; berekeningen in tabellen worden nu door software gedaan. Toch vind ik het belangrijk om te benadrukken dat je niet zonder de achterliggende kennis kan. Je moet de norm kennen en weten wát de software berekent, om het te kunnen controleren maar ook om het naar de opdrachtgever toe te onderbouwen en eventueel sturend op te treden.

De adviesdiensten en BIM zullen in de toekomst steeds meer naar elkaar toegroeien; ik juich dat alleen maar toe

 

Voor toekomstige innovaties zie ik de adviesdienst en BIM op steeds meer vlakken naar elkaar toe groeien; door verrijking van de data in BIM en de koppeling tussen verschillende  systemen wordt steeds meer mogelijk. Mijn inziens ligt de kern van ons succes ligt dan ook bij de integrale dienstverlening die we bieden. Als team hebben wij heel veel kennis en ervaring in huis”

“Niet alleen het vak is veranderd, ook de organisatie van nu is niet te vergelijken met die van toen. In plaats van vanuit een hiërarchische structuur waarbinnen iedereen op zijn eilandje zat, werken we nu integraal samen. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en de eigen inbreng voor het voetlicht te brengen. Wat dat betreft echt een eigentijdse organisatie. Ik voel me daardoor erg op mijn plek bij Bureau Bouwkunde. Ik bind me graag aan een team en vind het heel fijn om me er thuis te kunnen voelen. “

Hoe blijf jij de komende 15 jaar Bureau Bouwkunde nog uitgedaagd?
“Mijn ambitie is om mijn kennis op het gebied van Veiligheidskunde verder uit te bouwen, dat is een goede aanvulling op mijn dienstverlening. Dit is te koppelen aan het Veiligheidsladder-certificaat van de BNA.

Daarnaast ga ik een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van onze diensten op het gebied van duurzaamheid, in samenwerking met andere partijen in de keten. Dat is een belangrijke doelstelling van de organisatie voor de komende jaren waar ik veel mogelijkheden voor zie. Vanuit mijn rol als BREEAM Expert heb ik een grote affiniteit met dit thema. Maar ook voor de bestaande diensten zal ik blijven bijscholen. De bouwbranche is nu volop in ontwikkeling op alle vlakken.

Mijn dienstverlening nog verder uitbreiden en integraal onderdeel zijn van het team; genoeg uitdaging voor nog een jaar of 15

 

Een uitdaging die steeds zal blijven is het feit dat geen dag hetzelfde is. Ik schakel voortdurend; vandaag een bestek, morgen een brandoverslagberekening, dan weer een kostenraming of een vergunningprocedure. Ik onderhoud contacten met ambtenaren, met leveranciers, architecten en aannemers. Ik heb een mooi en uitgebreid netwerk opgebouwd in de loop der jaren, een voorrecht waar ik dagelijks plezier aan beleef. Daarnaast werk ik afwisselend samen met vrijwel iedereen binnen de organisatie. Een mooi uitgangspunt om nog vijftien jaar mee verder te kunnen.”

Goed om te horen Raymond! Daar hebben we vandaag een taartje op gegeten.

 

Ook onderdeel uitmaken van het team van Bureau Bouwkunde? We zijn onder meer op zoek naar een Bouwkundig Adviseur en BIM modelleurs (medior en senior). Bekijk hier onze vacatures !