Op weg naar Paris Proof

Op weg naar Paris Proof

7 december 2022

Nils van der Waal en Raymond Vink zijn namens Bureau Bouwkunde eind november aanwezig geweest op het Paris Proof Congres van de Dutch Green Building Council. Tijdens het congres werd besproken wat er nodig is in de bouwsector om over 15 jaar goed op weg te zijn naar Paris Proof. Geen geringe opgave!

Bureau Bouwkunde wil bijdragen aan oplossingen. Om te beginnen door het verkleinen van de eigen CO2 footprint. Vorig jaar hebben wij voor het eerst berekend wat onze uitgangspositie is en hebben wij kunnen concluderen dat we het voor nu niet zo slecht doen. Afgezet tegen vergelijkbare organisaties is onze emissie van 1.25 ton CO2 per FTE beperkt te noemen. De berekeningen zijn na te lezen in de Emissierapportage van 2021. Dat wil niet zeggen dat we nu tevreden kunnen zijn.

In het kader van onze ondertekening in 2022 van het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council hebben we ons verbruik omgerekend naar kWh per vierkante meter, namelijk 105 kWh/m2. Onze gunstige uitgangspositie ten opzichte van vergelijkbare organisaties werd hiermee bevestigd. Niettemin, de Paris Proof normen halen we nog (lang) niet. Ons energieverbruik moet nog flink omlaag.

De systematiek van de CO2 Prestatieladder helpt ons onze stappen naar verdere reductie systematisch aan te pakken. De normen van het Paris Proof Commitment vormen de uitdaging als punt aan de horizon. Om hieraan te kunnen voldoen zullen de komende jaren zeker innovaties en out of the box maatregelen nodig zijn!

Lees hier verder over onze doelstellingen op dit gebied.