Duurzaamheidsanalyse prefab badkamers van Portisa

Duurzaamheidsanalyse prefab badkamers van Portisa

13 januari 2023

Als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie heeft Portisa Nederland Bureau Bouwkunde gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de milieuaspecten van hun prefab badkamers. Portisa bouwt deze cabines voor de woning- en utiliteitsbouw.

We kennen Portisa als een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Er wordt in hun badkamers onder meer gebruik gemaakt van cradle-to-cradle op maat gemaakte gipsplaten, achterhout van zaagresten, tegellijm die bijdraagt bij het losmaken van tegels in geval van reparaties en daarnaast zijn afvoeren volledig los te koppelen.

Zwaartepuntanalyse

Wij hebben een duurzaamheidanalyse cq zwaartepuntanalyse uitgevoerd middels een beknopte milieuprestatieberekening en een MKI-analyse. Doel was de milieubelasting van het product ‘prefab sanitaire cabine’ globaal te kwantificeren, voor de materialen en de verschillende levenscyclusfasen: van grondstof tot sloop- en afvalverwerking. Zo werd zichtbaar waar de maximale verbeterpotentie qua milieuaspecten zit.

Een milieuprestatieberekening geeft de schaduwkosten van de toegepaste materialen weer. Het materiaal dat nodig is om te bouwen maakt hier het grootste deel van uit. De totale milieubelasting omvat daarnaast bijvoorbeeld ontwerp, toepassing, onderhoud en de levensduur.

Een MKI-analyse vat al deze milieueffecten samen in één score. Alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product worden gewogen en opgeteld tot een enkele indicator. Na vaststelling van deze score hebben we de resultaten gelegd naast de meetlat van zowel het beleidsprogramma Klimaat 2030 van de Nederlandse overheid (doel: in 2030 50% minder primaire grondstoffen) en het Paris Proof Commitment (doel: in 2050 67% minder energieverbruik).

Frederike Cernoia van Portisa:

“Wij zijn met ons dertienjarig bestaan een van de eerste leveranciers van prefab badkamers in Nederland. Met al deze jaren ervaring lopen wij op de troepen vooruit; onze ambitie is dan ook om koploper te blijven in ons vakgebied. Onze volgende stap is het opstellen van een Levenscyclusanalyse (LCA) van onze badkamers, om zo de milieueffecten nog inzichtelijker te maken.”

 

Gekwantificeerd milieuvoordeel

De rapportage kwantificeerde het milieuvoordeel van de Portisa prefab badkamers ten opzichte van traditionele badkamers en toonde aan welke levenscyclusfasen en materialen de grootste milieubelasting vormen (en dus waar in potentie de grootste milieuwinst te behalen valt). Wij hebben het rapport aangevuld met een advies betreffende eventuele toe te passen duurzame materialen.

Samenvattend kun je stellen dat Portisa hun duurzaamheidsambities serieus neemt. Hun prefab badkamers scoren stukken beter in vergelijking met een traditionele badkamer. Er worden duurzame materialen en demontabele onderdelen toegepast en daarnaast is er aandacht voor het minimaliseren van transport.

Richting de toekomst ziet heel Bouwend Nederland zich geconfronteerd met de CO2-uitstoot drastisch te verminderen om te kunnen voldoen aan de Paris Proof Commitment en/of beleidsprogramma Klimaat 2030 van de overheid. Dit is voor de geprefabriceerde bouwdelen en daarmee ook de producten van Portisa net zo. Wij hebben er vertrouwen in dat zij hun reeds duurzame producten verder kunnen verduurzamen.

Voor Bureau Bouwkunde is het mooi een dergelijke opdracht te kunnen uitvoeren voor Portisa, een organisatie met een duidelijke ambitieuze doelstelling op het gebied van duurzaamheid.

Wij voelen ons thuis bij deze ambities! Lees er hier meer over.