Renovatie Stadhuistoren, Coolsingel

Renovatie Stadhuistoren, Coolsingel

25 juli 2023

Bureau Bouwkunde heeft de Gemeente Rotterdam ondersteund, dienst Stadsonwikkeling, in de voorbereiding op de renovatie van de stadhuistoren aan de Coolsingel. De onderbouw van de toren heeft aanzienlijke vochtschade geleden, zowel aan de binnen- als buitenzijde, zoals duidelijk te zien is op de linkerfoto hieronder. De rechterfoto toont een archiefbeeld van de toren direct na de bouw, met het desbetreffende deel aan de rechterkant.

Wij verzorgden de in deze fase benodigde tekeningen: bouwtechnische uitwerking van de beoogde renovatie in bouwkundige gevelaanzichten, bouwkundige details van bestaande en nieuwe situatie. De tekeningen worden gemaakt met Autodesk Revit, waarbij archieftekeningen als onderlegger worden gebruikt.

Het werk gebeurt in 2 fasen:

Bestaande Situatie: Doel van deze fase is het 2D digitaliseren van archieftekeningen van de bestaande situatie, inclusief het opzetten van de bestaande situatie van de principedetails.
Definitief Ontwerp: Doel van deze fase is het ontwikkelen van een definitieve voorstelling van de renovatie: het materiaalgebruik, de afwerking, de (principe)detaillering.

Een Rijksmonument

Het stadhuis van Rotterdam is een van de weinige oude gebouwen in het centrum van de stad. Het werd gebouwd tussen 1914 en 1920 en overleefde het bombardement in 1940. Alle reden om er zuinig op te zijn!