De uitdaging: verlaging CO₂ uitstoot

De uitdaging: verlaging CO₂ uitstoot

19 september 2023

CO2 reductie Bureau Bouwkunde

Bureau Bouwkunde heeft zich ten doel gesteld voortdurend te willen werken aan vermindering van CO2 uitstoot. In onze eigen bedrijfsvoering maar ook buiten de grenzen van de organisatie. De systematiek van de CO2 Prestatieladder helpt ons hierbij.

In 2020 zijn wij gestart met de voorbereiding voor certificering op de CO2 Ladder, waarin we in 2021 geslaagd zijn (voor niveau 3). Uit kwantificering van onze eigen uitstoot bleek dat we een mooi vertrekpunt hadden. De footprint per medewerker was (en is) klein te noemen ten opzichte van die bij vergelijkbare organisaties.

Kleine CO2 footprint

Uiteraard hebben we uitgezocht waar dit verschil door komt: met name ons zeer beperkte wagenpark maakt groot verschil. De ins en outs van deze constatering zijn na te lezen in onze emissie-inventaris.

Een substantieel deel van de milieubelasting van bedrijven vergelijkbaar met Bureau Bouwkunde wordt veroorzaakt door vervoer. Van oudsher komt meer dan de helft van ons team met de fiets naar het werk. Diegenen die te ver weg wonen komen voor het merendeel met het OV. Indien het echt nodig is maken we gebruik van de auto, maar dan weer bij voorkeur een elektrische deelauto. Onze goed ontsloten locatie in het centrum van Rotterdam maakt dit voor ons mogelijk. Tram, trein, bus en metro voor de deur, alsmede meerdere opties voor deelauto’s. Wat dat betreft wordt het ‘groen’ reizen ons makkelijk gemaakt.

Meer dan de helft van ons team komt met de fiets naar het werk.

 

“Groen reizen is voor ons eenvoudig; OV en elektrische deelauto’s voor de deur!”

 

Binnen het team konden we daarnaast relatief eenvoudige maatregelen doorvoeren die direct veel milieuwinst opleverden. In ons jaarverslag hebben we hier meer over verteld. De overstap naar groene stroom maakte ten opzichte van ons referentiejaar 2021 het meeste verschil.

CO2 reductie buiten de grenzen van de organisatie

Dat wil niet zeggen dat we hiermee klaar zijn. Een certificering op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder is mooi, maar de grootste uitdagingen liggen nog voor ons. We willen niveau 3 minimaal behouden en ons daarnaast richten op het volgende niveau van de Ladder. Wat inhoudt dat we buiten grenzen van de organisatie, in samenwerkingsverbanden met klanten en leveranciers, aantoonbaar moeten werken aan CO2 reductie.

 

“De grootste uitdagingen liggen nog voor ons, in samenwerkingsverbanden in de branche”

 

In het kader van deze ambities hebben we het Paris Proof Commitment onderschreven van de Dutch Green Building Council (DBGC). We participeren aan de Dutch Green Building Week door het organiseren van een kennissessie over duurzame bouwmaterialen. Binnen onze organisatie is veel kennis in huis die ingezet kan worden voor verduurzaming. Wij werken eraan dit steeds verder te integreren in ons aanbod van duurzame diensten. Verder doen wij onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden van BIM. Wat dat betreft is er nog een wereld te winnen! Het blijft een zoektocht en een traject van de lange adem. Maar iedere stap is er één.

 

Lees hier meer over doelstellingen op dit gebied