Werkzaamheden Cuypershal Amsterdam CS

Werkzaamheden Cuypershal Amsterdam CS

2 april 2024

De werkzaamheden in de Cuypershal Amsterdam CS zijn onderdeel van renovatie van dit monumentale stationsgebouw. Wij hebben op verzoek van Anton Rail & Infra verschillende onderdelen uitgewerkt ter ondersteuning.

Het meest interessante onderdeel van onze opdracht was het uitwerken van de entree portalen. Wij hebben de bestaande entrees op de millimeter nauwkeurig ingemeten en met behulp van de eerder door Anton gemaakte pointcloud gedigitaliseerd in het Revit model van Anton. Dit model diende als onderlaag voor het uitwerken van de nieuw situatie.

Er is ons gevraagd om deze nieuwe situatie tot op max 5 mm nauwkeurig uit te werken; dit betekende dat we heel precies moesten omgaan met het modelleren van de natuursteen blokken. Alle blokken zijn digitaal uniek gekenmerkt en gemaatvoerd. Deze informatie was nodig als input voor de restaurateur Venema Restauratie. We zijn er trots op dat dit succesvol is gebeurd.

Het exact inmeten en digitaliseren van bestaande bouw biedt een solide basis voor renovatie- en transformatieprojecten. Dat zie je terug in het opgeleverde resultaat.

werkzaamheden Cuypershal Amsterdam CS