Op zoek naar een kwaliteitsborger in bouwprojecten?

Op zoek naar een kwaliteitsborger in bouwprojecten?

3 april 2024

Op zoek naar een kwaliteitsborger in bouwprojecten? U kunt Bureau Bouwkunde hiervoor inzetten! Als gecertificeerd kwaliteitsborger toetsen wij de bouwplannen en het bouwwerk op het voldoen aan alle regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Zowel opdrachtgevers als aannemers als andere bij de bouw betrokken partijen kunnen ons hiervoor inzetten. Voorwaarde is dat wij een strikt onafhankelijke positie hebben ten opzichte van het betreffende project. Kwaliteitsborging is per 1 januari 2024 verplicht onder de Wkb, in eerste instantie voor eenvoudige nieuwbouwwerken in gevolgklasse 1.

Kwaliteitsborger

Als kwaliteitsborger zien wij erop toe dat een bouwwerk bij gereedmelding voldoet aan de regels. Voor de start van de bouwwerkzaamheden stellen wij een risicobeoordeling op, waarin wij inschatten welke risico’s er zijn dat het uiteindelijke bouwwerk niet aan de bouwtechnische regels zal voldoen. Het gaat hierbij om de hoofdstukken 4 (nieuwbouw) en 5 (verbouw) van de Bbl.

Op basis van deze inschatting van bouwtechnische risico’s maken wij een borgingsplan waarin bepaald wordt welke maatregelen er nodig zijn om de risico’s te beperken of te voorkomen. Daarnaast toetsen wij het bouwproject vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering op het voldoen aan de regels.

Verklaring

Is het bouwwerk gebouwd volgens de voorschriften dan geven wij bij de gereedmelding  een verklaring af aan de vergunninghouder. Gereedmelding is niet mogelijk zonder verklaring. Indien er afwijkingen zijn van de relevante bouwtechnische voorschriften die het afgeven van de verklaring in de weg staan dan melden wij dit bij alle betrokken partijen alsmede bij het bevoegd gezag.

KiK tool

Bureau Bouwkunde structureert het proces van kwaliteitsborging door gebruik te maken van de systematiek van de KiK tool. KiK is een digitaal instrument waarin risicobeoordeling, borgingsplan en plantoetsing worden vastgelegd en van waaruit de verplichte rapportages worden gegenereerd  Daarnaast biedt KiK een samenwerkingsplatform voor de betrokken partijen. De tool faciliteert tevens aansluiting met digitale opnametools die in de uitvoeringsfase door de aannemer worden gebruikt. De KiK tool is ontwikkeld door Stichting KiK (KOMO instrument Kwalititeitsborging) en BRIS .

Op zoek naar een kwaliteitsborger in bouwprojecten?

Wilt u meer informatie over wat wij als kwaliteitsborger kunnen betekenen in uw bouwproject? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over.