Modelleren MEP installaties voor datacenters in 3D BIM

Modelleren MEP installaties voor datacenters in 3D BIM

16 april 2024

Het modelleren van MEP installaties (Mechanical Electrical Piping) voor datacenters in een 3D BIM model is een heel eigen tak van sport. Een datacentrum vormt een specifieke uitdaging, omdat in de bouwkundige context van het gebouw uitgebreide en complexe installatietechniek moet worden ingepast. Onder meer is er een veelheid van elektrische installaties en energievoorziening, alsmede klimaatbeheersing- en koelsystemen.


Het belang van 3D modelleren van MEP installaties voor datacenters

Het nauwkeurig in 3D modelleren van de installaties in datacenters is essentieel om verschillende redenen:

  • De uitgebreide en complexe installatietechniek heeft grote ruimtebehoefte. Daarom is ruimteconfiguratie van en integrale afstemming tussen installatiecomponenten is essentieel.
  • Ook de aard van de installatietechniek stelt specifieke eisen aan de ruimteconfiguratie, die in het 3D model worden uitgewerkt.
  • Behalve voor de diverse installatiecomponenten is het noodzakelijk ruimtes te reserveren voor beheer en onderhoud van de verschillende installatietechnische modules. In een 3D model kan dit direct worden meegenomen en wordt duidelijk of de ruimtereservering voor dit doel voldoet.
  • De sparingcoördinatie en clashcontroles in een 3D model voorkomen dat verschillende bouwcomponenten conflicteren. Conflicten of clashes treden op doordat bouwcomponenten op dezelfde locatie worden geplaatst, of doordat ze overlappen, op een manier die in de fysieke wereld niet mogelijk is.
  • In een 3D model levert het in een vroeg stadium het optimaliseren van de ruimte met alle modules en specifieke onderdelen vitale informatie op voor de bouwkundige en constructieve disciplines. Het faciliteert de integrale afstemming tijdens de verdere uitwerking.

MEP installaties datacenters


Neem contact op voor meer informatie

Wij  integreren installatietechniek en bouwkundig modelleren in één efficiënt proces. Dit resulteert in integrale afstemming en juiste ruimtelijke configuratie van installatiecomponenten in datacenters. De uiteindelijke faalkosten worden hiermee geminimaliseerd. Neem contact met ons op, we vertellen er graag meer over!