Complexe BIM coördinatie en bouwkundige uitwerking

Complexe BIM coördinatie en bouwkundige uitwerking

2 mei 2024

Ons team is betrokken bij project Porthos, een samenwerkingsverband van Energie Beheer NederlandGasunie en Port of Rotterdam. Deze grote partijen willen onder meer met dit project een bijdrage leveren aan terugdringen van de CO2 uitstoot in Nederland. Het project richt zich op een transport- en opslagsysteem van CO2 (CCS) van de industrie uit de Rotterdamse haven in lege gasvelden onder de Noordzee.

Complexe BIM coördinatie en clashcontroles

Onderdeel van dit project is een koelwaterpompgebouw met bijbehorende combiwand, gesitueerd in de nabijheid van het compressorterrein op de Maasvlakte. Voor de realisatie van dit gebouw werken zo’n 20 adviseurs en leveranciers samen in één BIM model, waardoor BIM coördinatie en clashcontroles complex en uitdagend zijn. Goede integrale afstemming is voorwaarde voor het succes van de samenwerking. Op verzoek van aannemingsbedrijf Van der Ven nemen wij deze BIM coördinatie voor ons rekening en verzorgen daarnaast de bouwkundige uitwerking in de UO fase.


Het koelwaterpompgebouw bevat pompen die zorgen voor de koeling van de compressoren in het compressorstation dat elders op het terrein komt te staan. In het compressorstation wordt de CO2 door drie compressoren op een druk gebracht van maximaal 130 bar voor verder transport naar het platform op zee. Op de afbeelding zijn onder andere de groutankers duidelijk te zien; één van de aspectmodellen die in dit BIM proces gebruikt worden.


Raakvlak technische disciplines

Projectleider Lisette van Steensel: “Er komen veel technische disciplines samen in dit project, waar onze bouwkundige expertise raakvlakken mee heeft. Het opvangen en permanent opslaan van CO2 in een uitgeproduceerd gasveld is één van de manieren om in 2030 de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Mooi om daar via dit project aan te kunnen bijdragen!”

Wilt u meer weten over wat onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op!