Verbouwing van locaties van Reinier van Arkel

Verbouwing van locaties van Reinier van Arkel

19 juni 2024

Voor de verbouwing van locaties van Reinier van Arkel heeft Bureau Bouwkunde op diverse wijzen kunnen ondersteunen. Reinier van Arkel levert gespecialiseerde diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, vanuit diverse locaties. Bureau Bouwkunde heeft recent op verzoek van architect CHAOASE kunnen ondersteunen bij verbouwing, upgrade en verduurzaming van twee locaties. Hoofdaannmer voor deze projecten is bouwbedrijf Van Rennes Groep .

Transformatie kantoor naar zorg

In Den Bosch wordt een bestaand kantoorgebouw aan de Rompertsebaan omgebouwd naar een locatie voor poliklinische behandelruimtes. Onder meer hebben wij in de voorbereiding de bestaande situatie opgenomen, het ontwerp van de architect voor de nieuwe indeling bouwkundig uitgewerkt inclusief detaillering, zorggedragen voor 3D presentatie modellen en een beknopte Technische Omschrijving gemaakt. Voor het kunnen doen van de sloopmelding en voor de aanvraag omgevingsvergunning hebben wij zorggedragen voor de vereiste stikstofdepositieberekening, het bouwveiligheidsplan en het V&G plan.

Upgrade en verduurzaming bestaand gebouw

In Vught wordt de locatie De Waterboog momenteel gerenoveerd. Doel is een upgrade naar een meer comfortabel, verduurzaamd en eigentijds gebouw. Bureau Bouwkunde heeft onder meer een budgetbegroting gemaakt om te kijken naar de haalbaarheid van de voorgenomen werkzaamheden.  Verder hebben wij opname van de bestaande situatie en slooptekeningen gemaakt en zullen wij de gebruiksmelding verzorgen. De verbouwing is inmiddels gaande, onder meer wordt momenteel het dak op hoog niveau gerenoveerd.

We vinden het mooi bij te kunnen dragen aan comfortabele en eigentijdse gebouwen voor de doelgroepen van Reinier van Arkel.


locatie Reiner van Arkel


Meer weten over onze diensten? Neem gerust contact met ons op!
Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.