Brandweer Breda, Breda

Opdrachtgever Gemeente Breda Architect Neutelings Riedijk Architecten

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland

  • DO tekeningen
  • Bouwvoorbereidingstekeningen
  • Werktekeningen
  • Begroting

De Brandweerkazerne in Breda is opgebouwd als een aaneenschakeling van vier functionele zones op de begane grond die opgenomen zijn in de aaneengesloten volume.

De kazerne krijgt door zijn zijn massiviteit, ’s nachts een andere gedaante. Door de binnenverlichting wordt de poort naar de remise transparant en worden zo de klaarstaande brandweerwagens als het ware tentoongesteld.

De oefenterreinen zijn ook volledig ommuurd in hetzelfde blokkenpatroon als het centrale gebouw. Door de aard van de werkzaamheden van de brandweer staat de kazerne noodzakelijkerwijze in nauwe relatie met de wegen waaraan de kazerne gelegen is. Echter één zijde van het terrein wordt gevormd door de binnensingel op de oude wallen van Breda. Het gebouw vormt zo een pendant met de gesloten bebouwing aan de overkant van de singel. Tevens schept de locatie orde in de stadsrand die zich richting de autosnelweg uitstrekt. De locatie is tevens aangegrepen om het volledige programma in één ommuurd volume onder te brengen.

De wachtruimte van de brandweerlieden bevindt zich in de hal. In de wand van de hal bevinden zich verlichte ramen, gekleurd volgens de geldende alarmcodes. Een noodoproep laat het hart van het gebouw zodoende oplichten in een passende gloed. De brandweerlieden zullen zich dan via trappen en glijpalen haasten naar de brandweerwagens.

Bekijk ook