Hotel ‘Unplugged’ Eendrachtsplein, Rotterdam

Opdrachtgever Constructif (voorheen Groenendijk PGN Bouw) Architect Mei architects and planners

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland

  • bouwkundige planuitwerking
    • Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
  • melding brandveilig gebruik

Het project omvat de herontwikkeling van een bestaand pand van ca. 840 m2 BVO naar een hotel, aan het Eendrachtsplein in Rotterdam.

Ten behoeve van de uitvoering hebben we op basis van een 3D-scan van de bestaande situatie en het ontwerp van Mei architects and planners het plan bouwkundig in 3D uitgewerkt. De grootste uitdaging van het project was een combinatie van de beperkte oppervlakte en de huidige scheefstand. Dit hebben we verwerkt in BIM waardoor de uitvoering efficiënt kon verlopen.

Uiteindelijk is Hotel Unplugged één van de kleurrijke design hotels in Rotterdam. Het hotel draait volledig om de nieuwste technologie waarbij ook comfort van groot belang is.

Bekijk ook