Nieuwbouw Stichting Ipse De Bruggen

Opdrachtgever Kopvol Architect Kopvol
Nieuwbouw Stichting Ipse de Bruggen

Bijdrage Bureau Bouwkunde:

  • bouwkundig advies
  • bouwkostenraming (NEN2699)
  • bouwveiligheidsplan (BVP)

Bureau Bouwkunde heeft architect Kopvol bouwkundig geadviseerd en ondersteund bij de uitwerking van het ontwerp voor een nieuwbouwproject van Stichting Ipse De Bruggen. Dit project omvatte meerdere appartementen voor kleinschalig wonen alsmede een separaat gebouw voor dagbesteding.

Voor dit project heeft Bureau Bouwkunde tevens de kostenraming VO en DO verzorgd, een bouwveiligheidsplan opgesteld en zorggedragen voor de notulen van de ontwerpteamvergaderingen.

 

Nieuwbouw Stichting Ipse de Bruggen

Bekijk ook