Uitbreiding Datacentrum, Rotterdam

Opdrachtgever Kuijpers Architect

Bijdrage Bureau Bouwkunde

  • Bouwkundige planuitwerking
    • Uitvoeringsgereed Ontwerp
  • BIM clashcontrole

Bureau Bouwkunde was, in samenwerking met Constructif, verantwoordelijk voor het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), inclusief details, voor de uitbreiding van een datacentrum in Rotterdam. Ons team heeft het bouwkundig BIM model middels clashcontroles gecontroleerd op de inpassing en afstemming met o.a. de staalconstructie en de betonconstructie.
DVTadvies was verantwoordelijk voor de uitwerking van de installaties.

Het uiteindelijke resultaat van dit project is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van een BIMmodel, met name op het gebied van samenwerking en afstemming tussen de diverse (bouw)partners.

Bekijk ook