Van Gogh Museum, Amsterdam

Opdrachtgever Stichting New Wing Van Gogh Architect K. Kurokawa (Japan)

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland:

  • Bouwaanvraagtekeningen
  • DO-tekeningen
  • Kostenraming
  • Bestek en bestektekeningen
  • Uitvoeringstekeningen
  • Coördinatie overheden

Tijdens dit project werd de Kurokawavleugel gebouwd, een van de twee gebouwen waar het Van Gogh Museum uit bestaat. Het andere gebouw dateert uit 1973 en werd ontworpen door Gerrit Rietveld. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door de glazen hoofdentree.

In de tentoonstellingsvleugel van het Van Gogh Museum zijn alle belangrijke principes van Kurokawa terug te vinden. Bijvoorbeeld de symbiose tussen omgeving en architectuur, en tussen Japanse en Europese cultuur. Het is een met natuursteen en titanium bekleed gebouw, uitgevoerd in beton, dat half in de grond ligt. In antwoord op de kubus van Rietveld koos Kurokawa voor asymmetrie: zo heeft het gebouw de vorm van een ellips en is het doosvormige prentenkabinet een slag gedraaid ten opzichte van de as van de vleugel.

Bekijk ook