Vivaldi, Amsterdam

Opdrachtgever Vivaldi Architect Fosters en partners, Londen

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland

  • Bouwvoorbereidingstekeningen
  • Uitvoeringstekeningen
  • Bestek
  • Directievoering

De Zuid-as in Amsterdam wordt ontwikkeld tot een duurzaam, multifunctioneel gebied met een hoge bebouwingsdichtheid en internationale uitstraling. Het gebied Vivaldi, kavel 11 is een onderdeel hiervan. Door herstructurering en verdichting van het gebied Vivaldi wordt verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bereikt.

De aanwezigheid van een NUON distributiecentrum en een districtscentrale van KPN-telecom zorgden voor een zeer dichte bekabeling van de ondergrond. Voor het bouwrijp maken van de nieuwe kavels moesten veel kabels en leidingen worden verlegd. Ook bleek het noodzakelijk om het oppervlaktewater aan te passen.

Bekijk ook