Young Business School, Rotterdam

Opdrachtgever LMC Voortgezet Onderwijs Architect nvt

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland

 • bouwkundige planuitwerking
  • Voorlopig Ontwerp (VO)
  • Definitief Ontwerp (DO)
  • Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
 • technische details
 • technische omschrijving
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • bouwkostenraming
 • brandveiligheid
 • prijs- & contractvorming aannemers
 • directievoering & bouwbegeleiding

Voor de nieuwe locatie van de Young Business School op Katendrecht hebben we de volledige bouwkundige planuitwerking verzorgt vanaf VO tot en met realisatie. De nieuwe locatie moest voldoen aan het “Frisse Scholen” concept. Dus met met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu.

Bureau Bouwkunde Nederland heeft het initiële idee & PvE van de opdrachtgever voor de nieuwe locatie bouwkundig in zijn geheel uitgewerkt en de aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Rotterdam. Aansluitend zijn we betrokken geweest bij de verdere realisatie door middel van begeleiding en advisering bij de prijs- & contractvorming en de uiteindelijke bouwbegeleiding en directievoering.

Bekijk ook