Peter Houtman geeft lezing op de TU Eindhoven over kostenmanagement

Peter Houtman geeft lezing op de TU Eindhoven over kostenmanagement

16 oktober 2018

Afgelopen vrijdag 12 oktober heeft Peter Houtman, namens Bureau Bouwkunde Nederland, een lezing gegeven op de TU Eindhoven over kostenmanagement. De lezing is georganiseerd door PEP en is bedoeld voor alumni die zich hebben ingeschreven voor het tweejarig traject Beroepservaring. Dit programma is er om pas afgestudeerde ontwerpers aan professionele beroepservaring te helpen.

Enkele thema’s die Peter in zijn presentatie heeft behandeld zijn het sturen op (bouw)kosten en stichtingskosten, een taakstellend budget opstellen in relatie tot een PVE/wensenpakket, de effecten van een kostenraming en de belangen die er mee zijn gemoeid. Er werd tijdens deze lezing enthousiast gereageerd op Peter zijn verhaal. Gedurende de dag werden er goede inhoudelijke vragen gesteld wat leidde tot relevante discussies.

Aansluitend aan deze lezing hebben de ontwerpers een casus gekregen waarbij ze de bouw- en stichtingskosten moesten berekenen. De casus betrof de transformatie van een bestaande gebouw tot ‘cafe zonder drank- en horecavergunning’ door een complete vernieuwing van de gevels, installaties, vloer en plafonds. De deelnemers moesten aan de hand van de informatie die werd behandeld in de lezing een eigen opzet stichtingskosten maken.