#throwback: metrostation Wilhelminaplein

#throwback: metrostation Wilhelminaplein

22 september 2021

Deze maand bestaat de Erasmusbrug 25 jaar! In het kader hiervan zetten wij bij wijze van #throwback een project van Bureau Bouwkunde in het zonnetje, dat nauw gelinkt is aan dit symbool voor de stad Rotterdam: metrostation Wilhelminaplein. Bureau Bouwkunde verzorgde op verzoek van de architect ZJA de bouwkundige planuitwerking tot aan Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO).

De Erasmusbrug verbindt in volle glorie de Rotterdamse stadsdelen noord en zuid; ondergronds doet de noord-zuid metrolijn hetzelfde. Na realisatie van de Erasmusbrug was het noodzakelijk dat op de Kop van Zuid een nieuw metrostation zou komen. Een bijzondere uitdaging omdat het station rondom de bestaande hellende metrobuis moest worden gebouwd, rekening houdend met de fundamenten van hoge gebouwen rondom en de extreem slappe grond aan de rivieroever. Het station ligt op ruim 16 meter onder de Maas en loopt schuin omhoog, omdat na dit station de metro boven de grond verder gaat. Gedurende het werk bleef de buis exact op positie en bleven de metro’s gewoon rijden.

Peter Houtman, senior adviseur bij Bureau Bouwkunde, schreef het bestek en adviseerde het team bij de planuitwerking. Hij licht toe: “Het ontbrak de Kop van Zuid aan een metrostation; tussen de Leuvehaven op de noordoever en de Rijnhaven aan de zuidkant was er niets. Technisch was deze opdracht best ingewikkeld, omdat het station moest worden gebouwd rondom de bestaande metrobuis, maar ook op het schuine stuk van de helling waar de metro uit de grond omhoog komt. Het station moest in dezelfde helling als de metro geprojecteerd worden, de perrons lopen daarom even schuin als de metrobuis.

Daarnaast kun je niet zonder meer gaan graven, een metrobuis spat omhoog omdat de gronddruk en waterdruk die de constructie naar beneden houden wegvallen. Er is daarom eerst als dak een enorme betonplaat gestort en er zijn schoren geplaatst. Het station werd om de buis heen gebouwd en vervolgens is ’s nachts de tunnel open geboord om de aansluiting te maken. Om dit veilig te kunnen doen is eerst de grond plaatselijk bevroren; hiermee is voorkomen dat de buis volliep met water. Toen het beton was uitgehard was het resultaat een waterdichte constructie.

Opdrachtgever voor de bouw van het station was de RET, ZJA maakte het ontwerp. Bureau Bouwkunde heeft de bouwkundige uitwerking verzorgd tot aan Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), met daarin meegenomen uiteraard alle eisen die de RET stelde aan het station. Ook de uitvoeringsfase was mooi om mee te maken; zo werden bijvoorbeeld uitsluitend ’s nachts de overlast gevende activiteiten uitgevoerd zodat het publiek er niets van zou merken. Het sloopwerk van de oorspronkelijke betonbuis had nogal voeten in de aarde; de enorme segmenten van de buis werden ’s nachts afgevoerd met lorries en treinen.

Ieder project is mooi en uitdagend, maar ook nu we 25 jaar verder zijn is dit nog steeds in mijn optiek een mooi voorbeeld van succesvol samengaan van architectuur, bouwkunde en constructie.”

Lees meer over onze dienstverlening !

De foto van het metrostation is van E. Fecken (met dank aan de RET).