De voordelen van BIM in het bouwproces

De voordelen van BIM in het bouwproces

12 januari 2022

We worden vaak benaderd door zowel aannemers als architecten met de vraag wat nou de voordelen van het BIM-proces is ten opzichte van het traditionele bouwproces. Steeds meer bouwpartners raken overtuigd van de voordelen die wij kunnen bieden door middel van BIM. Toch zijn er ook partijen die nog onbekend zijn met álle voordelen van 3D BIM ten opzichte van het traditionele bouwen. Wat is BIM dan eigenlijk? BIM is een afkorting en staat voor Bouw informatie model, letterlijk vertaald: het maken van een bouw informatie model. Je maakt een 3D model waarin alle informatie centraal beschikbaar is voor alle bouwpartners.Het traditionele bouwen

Veel bouwprojecten worden toch nog op de traditionele methode aanbesteed middels 2D bouwtekening(en). Door de traditionele manier van aanbesteden zijn er veel onduidelijkheden en is de informatieoverdracht tussen de bouwpartijen niet consequent. Het proces wordt gekenmerkt een lineaire structuur waar opeenvolgend de betrokken partijen hun werkzaamheden verrichten. Naast dat deze structuur niet efficiënt is, is het tevens kostbaar. Planningen worden niet gehaald en tijdens de uitvoering komen fouten of de nodige wijzigingen naar voren die in een eerder stadium opgelost hadden kunnen worden.

Voordelen met BIM (bouw informatie model) in het bouwproces

Met BIM kun je in een vroeg stadium al ontwerpbesluiten maken, problemen detecteren en oplossen waardoor de uitvoering substantieel minder bouwfouten, faalkosten en/of ontwerpwijzigingen met zich meebrengt. Nieuwe inzichten of simpelweg discrepantie tussen tekeningen/ bouwpartijen of leveranciers kost tijdens de uitvoering uiteraard meer geld dan tijdens het ontwikkelen van het plan. Zowel de architect, aannemer als de opdrachtgever plukken hier de vruchten van. De kans op faalkosten met BIM zijn circa 5-10% beduidend lager dan tijdens een traditioneel bouwproces.

In het beginstadium wordt bij Bureau Bouwkunde uw plan direct efficiënt uitgewerkt met de informatie waar de aannemer op de bouwplaats nog profijt van heeft. Voor bestaande panden bieden wij u de mogelijkheid voor een pointcloud aan waarmee in korte tijd een schat aan informatie beschikbaar is. Foutieve metingen behoren tot het verleden en maatvoeren gebeurd altijd foutloos.

Onze opdrachtgevers kiezen geregeld voor een bouwteam waar de bouwkundige uitwerking, constructie en installatietechniek en in één 3D model worden verwerkt.
Als BIM volledig is geïntegreerd in de ketensamenwerking is een integrale samenwerking mogelijk tussen alle betrokken bouwpartners. Deze integrale afstemming en ketenintegratie zorgen voor een daling van de faalkosten en een korter bouwproces.

voordelen BIM


Wat is het doel van BIM?

BIM is geen doel op zich, maar een manier van modelleren om projecten in goede banen te leiden, waarbij een betere informatie-uitwisseling centraal staat. Met BIM wordt er beter, efficiënter, economisch voordeliger en sneller gebouwd. BIM-software of tekenprogramma versterkt hierdoor de kwaliteit, continuïteit en concurrentiepositie van een bedrijf. Het is een voordeel voor de gehele bouwketen door onder andere de open communicatietechnologie.

Alle informatie die vroeger in een bestek werd verwerkt zoals geometrische gegevens, hoeveelheden, materialen en kozijnmerken kunt u nu in een 3D model stoppen. Deze gegevens bevordert de onderlinge afstemming, voorkomt discrepantie in informatie en tekeningen, vermindert faalkosten, zorgt voor een kortere bouwtijd en geeft opdrachtgevers beter inzicht in het eindresultaat. Kortom, dankzij BIM wordt het hele ontwerp- en bouwproces vereenvoudigd en versneld.

Samenvattend kunt u stellen dat de volgende voordelen met BIM ten opzichte van traditioneel bouwen heeft die wij u, als Bureau Bouwkunde, kunnen bieden:

1. Tijdwinst
Door onze aanpak garanderen wij u: kortere doorlooptijd, een efficiënte werkwijze, integrale afstemming tussen partijen en leveranciers waardoor uw bouwproject eerder afgerond word.

2. Reductie faalkosten
Geen verlies van informatie zodat wij u een goede planmatige continuïteit garanderen. De kans op faalkosten met BIM zijn circa 5 -10% lager dan
tijdens een traditioneel proces.

3. Ketenintegratie
Eén centraal 3D-model waar alle benodigde informatie is gebundeld: zoals materialen, hoeveelheden, fabrikanten en maatvoering. Zo kunt u efficiënt de bouwkosten bepalen.

4. Directe communicatie
Heldere, transparante communicatie door het werken in één centraal 3D-model. Eén aanspreekpunt in onze organisatie waardoor u efficiënt met alle partijen kunt samenwerken

voordelen BIM

De basis voor een geslaagd BIM-proces

Voor de toepassing van BIM bij een bouwproject zijn goede contracten en samenwerkingsafspraken nodig. Want door vooraf te communiceren, is het nog gemakkelijker om tijdens de uitvoering fouten te voorkomen. Aan het begin van het project of proces is het van belang om contractuele BIM doelen, ambities en het uitwerkingsniveau (LOD) vast te leggen. Maar zo ook de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en de aansprakelijkheid van de geleverde BIM data en rangorderegeling van (BIM) documenten. Dit wordt vastgelegd in een BIM protocol. Daarnaast worden er ook zaken in het protocol vastgelegd die betrekking hebben op communicatie, ICT, trainingen en cursussen. Om het protocol volledig te maken, is het zeer belangrijk om het intellectueel eigendom rondom de BIM data ook uit te schrijven in het protocol. Nadat het BIM protocol is opgesteld, kan er doorgegaan worden naar de projectspecifieke ILS of BIM basis ILS. Overige afspraken worden vervolgens gemaakt in een BIM uitvoerinsgplan (BUP) en wordt door onze BIM coordinator / BIM manager opgesteld en bewaakt.

BIM en ketenintegratie

Onze rol en kwaliteiten tijdens het bouwproces zijn te vergelijken met de vanouds bekende “Bouwmeester”. In deze rol zorgen wij voor u dat het bouwproject dus niet alleen technisch, financieel haalbaar is maar dat ook de planning gehaald wordt. Zo heeft u de totale controle over het project en proces.

Als u kiest voor Bureau Bouwkunde profiteert u niet alleen van de voordelen van BIM maar profiteert ook direct van onze werkwijze met Total Engineering. Deze werkwijze ontzorgt u tijdens het gehele bouwproces. Dit betekend dat wij de expertise in huis hebben zodat we u proactief en ondersteunend kunnen begeleiden tijdens het gehele proces. Van conditiemetingen, bouw- en ontwerp-management tot het schrijven van technische bestekken en bouwbesluittoetsing. Van schetsontwerp tot uitvoering en exploitatie. Door deze brede expertise garanderen wij een efficiënte begeleiding en beheersing van het ontwerp- en bouwproces. Hierdoor is er meer ruimte voor creativiteit voor de architect en worden de (bouw)risico’s voor de aannemer verlaagd.

Bent u geïnteresseerd om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met Nils van der Waal of Berry van den Broek via 010-417 77 14.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.