BIM als motor van innovatie en digitalisering in de bouw

BIM als motor van innovatie en digitalisering in de bouw

27 juni 2022

Bureau Bouwkunde combineert jarenlange bouwtechnische kennis en ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van BIM. We lopen graag voor de troepen uit en plaatsen deze ontwikkelingen steeds in hun context: innovaties in BIM maken deel uit van de bredere digitalisering in de bouwsector. Ontwerp- en bouwprocessen zijn getransformeerd van een traditioneel lineaire uitwerking naar een collectief en circulair proces.

BIM: meer dan een integraal model

BIM is als onderdeel van deze ontwikkeling veel meer dan een integraal model; wij durven te stellen dat het de manier heeft veranderd van hoe wij naar het bouwen in alle aspecten kijken. De bouw betekent niet alleen productie maar is inmiddels ook daadwerkelijk een platform voor innovaties.

Onze BIM specialisten willen wat er mogelijk is in BIM steeds verder ontwikkelen en inzetten. Het verrijken van data als basis voor circulariteit in de life cycle van een gebouw is een goed voorbeeld van waar nog veel kansen liggen. Het faciliteren van prestatie- en kostenberekeningen in BIM is nog volop in ontwikkeling. Wij brengen wat mogelijk is daadwerkelijk een stapje verder.

“Wij geloven in de combinatie van deskundige advisering en innovatieve engineering.”

 


BIM consultancy en advies

Om maximaal van BIM te kunnen profiteren is een duidelijke strategie en zijn concrete doelstellingen noodzakelijk. Bureau Bouwkunde ondersteunt bij het opstellen van de juiste documenten en het maken van afspraken, zodat binnen projecten altijd grip is op het BIM proces.

Onze BIM specialisten ondersteunen onze opdrachtgevers proactief vanaf het definiëren van de BIM strategie, tot het coördineren van het BIM proces en het opstellen van protocollen en uitvoeringsplannen. Aansluitend houden wij gedurende het gehele proces de vinger aan de pols of het BIM model voldoet aan de gemaakte afspraken en de verwachte kwaliteit. Onze BIM consultants toetsen modellen en uitvoeringsplannen op kwaliteit en conformiteit aan standaarden

BIM regie, BIM coördinatie en clashcontroles

Op diverse niveaus faciliteren wij een transparant en optimaal proces. Door het voeren van BIM regie zorgen we voor de overall afstemming tussen de diverse partijen met ieder hun eigen BIM coördinator en specialisme. Ruimte die binnen projecten wordt toegekend aan BIM regie betaalt zich altijd uit in soepele processen, heldere communicatie en daarmee een reductie in faalkosten.

Wij coördineren en controleren de informatie in het BIM in een vroeg stadium om te zien in hoeverre het ontwerp integraal is afgestemd en de juiste informatie bevat. Het uitvoeren van clashcontroles en het oplossen van mogelijke clashes is een duidelijk voorbeeld van hoe faalkosten worden geminimaliseerd.

Wat wij kunnen doen

Onze BIM dienstverlening omvat de volgende specialisaties:

  • Consultancy, advies, collegiale toets
  • Kwaliteitscontrole
  • BIM regie en coördinatie
  • Clash controles
  • Volledige planuitwerking in BIM

Heeft u een vraag over wat het gebruik van BIM voor uw organisatie kan betekenen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning in het proces of binnen projecten? Onze BIM consultants kunnen u van dienst zijn. Neemt u contact op met BIM regisseur David van Tienhoven of BIM manager Berry van den Broek.