Jaarverslag Duurzaamheid 2022

Jaarverslag Duurzaamheid 2022

3 februari 2023

Ons eerste Jaarverslag Duurzaamheid is een feit! De bouw is als branche een van de grote uitstoters van  CO2. Wij hebben maatregelen genomen om onze CO2 footprint zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt voor onze eigen organisatie, maar wij streven ernaar om ook in onze dienstverlening en in samenwerking met ketenpartners CO2 reductie te stimuleren. In het Jaarverslag Duurzaamheid is te lezen hoe wij dit aanpakken.

Jaarverslag Duurzaamheid en Emissie-inventaris

Naast het Jaarverslag stellen wij ieder jaar een Emissie Inventaris op, waarin we in absolute cijfers onze CO2-uitstoot vastleggen en analyseren. Deze publicaties zijn een belangrijk onderdeel van onze certificering op de CO2 Prestatieladder  en de onderschrijving van het Paris Proof Commitment van het Dutch Green Building Council (DGBC).

We zijn er trots op te kunnen constateren dan de CO2 footprint in onze werkomgeving beperkt is. Ons autogebruik is bijvoorbeeld minimaal doordat onze medewerkers vrijwel allemaal op de fiets of met OV naar kantoor komen. We hopen in 2023 door uitbreiding van onze dienstverlening en door samenwerkingsverbanden een steeds groter verschil te kunnen maken.

Lees hier verder over onze certificeringen.