Onze speerpunten in een, voor de bouwbranche, dynamisch en uitdagend 2023

Onze speerpunten in een, voor de bouwbranche, dynamisch en uitdagend 2023

16 augustus 2023

In de afgelopen tijd hebben we als organisatie de gelegenheid gehad om onze flexibiliteit te laten zien te midden van de uitdagende marktomstandigheden. Aangezien de situatie bekend terrein voor ons is, met ervaring in zowel drukke maanden vol deadlines als uitdagende periodes rond projecten, hebben we altijd vastgehouden aan onze visie en speerpunten. De bouw- en verduurzamingsopgave blijft in onze optiek namelijk onveranderd groot, zo niet groter.


Dynamiek in de bouwbranche
Mijn rol als directeur bij Bureau Bouwkunde is de afgelopen tweeëneenhalf jaar een opwindende reis geweest, die parallel liep met de dynamiek in de branche zelf. De actuele uitdagingen waarmee we te maken hebben, raken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaat en de behoefte aan (betaalbare) woningen. De aanwezigheid van een demissionair kabinet voegt voor de gehele branche en de nabije toekomst weliswaar wat onzekerheid toe, maar het kan juist ook nieuwe kansen met zich meebrengen. De toekomst is niet te voorspellen, en dat maakt het juist interessant!

We staan als bouwbranche voor een uitdagende puzzel. Hoe kunnen we mooie bouwprojecten blijven realiseren in combinatie met de stijgende bouwkosten en de ambitieuze klimaatdoelstellingen zonder concessies te doen? Het is een uitdagend vraagstuk dat ons als bouwkundig bureau stimuleert om innovatieve oplossingen te vinden en ons positief te blijven inzetten voor een duurzame toekomst.

Flexibiliteit en innovatieve oplossingen
Met een scherp oog voor veranderingen in de markt verschuiven wij onze focus wanneer dat nodig is. Dankzij meer dan dertig jaar ervaring begrijpen wij als geen ander het cruciale belang van een uitgebreid en integraal dienstenpakket. Dit stelt ons in staat om flexibel in te spelen op de behoeften van onze klanten en waarde toe te voegen op diverse vlakken. Ik ben trots op het feit dat we als organisatie flexibel in kunnen spelen op de veranderende behoefte van onze klanten. Gecombineerd met onze expertise en breed scala aan diensten onderscheiden we ons als betrouwbare partner.

Het is voor ons dan ook erg belangrijk om altijd een vinger aan de pols te houden en tijdig te anticiperen. Omgaan met risico’s maar ook heel bewust inspelen op mogelijkheden die maatschappelijke ontwikkelingen ons bieden. Een voorbeeld van dit laatste is de ruimte die er nu is voor het verder ontwikkelen van duurzame diensten en de verduurzaming van bestaande bouw. Dit sluit mooi aan bij herbestemmings- en renovatieprojecten, waar heel veel kansen liggen voor het realiseren van duurzame en betaalbare bouwprojecten.

Investeren in duurzame dienstverlening
Onze intrinsieke motivatie heeft ons altijd al gedreven om te investeren in duurzame dienstverlening. Met de groeiende roep om verduurzaming zien we een stijgende vraag naar onze expertise, iets waar we bijzonder blij mee zijn. Deze ontwikkeling stelt ons in staat om een nog grotere impact te creëren en onze inzet voor een duurzamere toekomst nog krachtiger te maken.

In het hart van de energietransitie schuilt een holistische benadering die verder gaat dan enkel het opwekken van duurzame energie en het implementeren van innovatieve installaties. Het is namelijk ook van belang om gebouwen met bouwkundig vernuft, slim en efficiënt vorm te geven. De kunst is om mooie bouwkundige ontwerpen te realiseren die zorgvuldig ontworpen zijn om de energiebehoefte en belasting van het milieu te beperken.

Bureau Bouwkunde wordt kwaliteitsborger in 2024
Bureau Bouwkunde heeft sinds zijn oprichting altijd al een onafhankelijke status gehad als bouwkundig engineering- en adviesbureau. Wat betekent dat we in staat zijn om objectief en neutraal advies te bieden en hierdoor kunnen we met diverse partners en expert samenwerken zonder dat we beperkt zijn tot specifieke leveranciers of partijen. Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om volledig te focussen op de behoeften en doelstellingen van onze klanten.

Deze status en onze ambitie leiden ons naar de wens om als kwaliteitsborger op te treden in 2024. Onze ambitie vloeit voort uit onze brede bouwkundige kennis en onze onafhankelijke status, wat ons tot de ideale partner maakt voor deze rol. Ik kan wel stellen dat de rol van kwaliteitsborger op het lijf van Bureau Bouwkunde is geschreven. Wij zijn dan ook vastberaden om onze klanten te ondersteunen, de kwaliteit van bouwprojecten te borgen en daarmee een positieve impact te hebben op de bouwsector als geheel.

Digitalisering is een belangrijk onderdeel voor innovatie
Waar we blijvend op inzetten zijn innovatieve toepassingen van digitalisering. Digitalisering versnelt namelijk de besluitvorming door het verstrekken van directe en betrouwbare gegevens. Met BIM kunnen verschillende scenario’s worden geanalyseerd, variërend van energieprestaties tot materiaalkeuzes, wat leidt tot weloverwogen keuzes die de duurzaamheid en efficiëntie van een project vergroten. Digitale tools zorgen voor nauwkeurige en realtime informatie. Dit minimaliseert fouten en verhoogt de kwaliteit van het werk, wat resulteert in minder (faal)kosten en/of vertraging in de uitvoering.

Een ander belangrijk voordeel is dat digitalisering en BIM de samenwerking tussen alle stakeholders in een bouwproject versterken. Alle relevante partijen, van architecten en ingenieurs tot aannemers en opdrachtgevers, kunnen real-time werken aan hetzelfde digitale model. Dit zorgt voor transparantie, verbetert communicatie en minimaliseert conflicten of vertragingen als gevolg van misverstanden.

Zomerperiode: terugblik en vooruitkijken!
We zitten nu in de zomerperiode, waarin we traditioneel terugblikken en vooruitkijken naar het restant van het jaar. Ik vind het mooi om te constateren dat we met focus, verbreding van onze dienstverlening en een non-stop inzet op innovatie, een flexibel en relevant dienstenpakket hebben gerealiseerd. Daarnaast ben ik trots op de projecten die we dit jaar hebben mogen realiseren. Ik kijk erg uit naar de maanden die volgen.

Momenteel is een deel van ons team aan het genieten van hun welverdiende vakantie. Na de zomerperiode kijken we vol enthousiasme uit naar het najaar, waarin we met vernieuwde kracht en toewijding weer klaarstaan om onze opdrachtgevers te ondersteunen.