Bouwkundige ondersteuning funderingsherstel

Bouwkundige ondersteuning funderingsherstel

20 oktober 2023

In Rotterdam West, wijk Middelland, wordt voor de woningen in de Bellevoysstraat en Schermlaan in opdracht van Woonstad Rotterdam funderingsherstel voorbereid. Het herstel zal worden uitgevoerd door aannemer Jurriëns West. In opdracht van Jurriëns biedt Bureau Bouwkunde ondersteuning in deze fase in het kader van een efficiënte werkvoorbereiding.

Onze collega’s gaan op afspraak bij de bewoners langs om op locatie opnames uit te voeren. Met deze gegevens worden de beschikbare archieftekeningen gevalideerd ten behoeve van verdere uitwerking. De gehele Bestaande Situatie (BS) van de begane grond wordt gedigitaliseerd. Zowel de bouwkundige wanden als installaties worden nauwkeurig digitaal ingemeten en in kaart gebracht zodat na het funderingsherstel deze weer op de oude positie kunnen worden aangebracht. Uiteraard worden ook de nodige foto’s gemaakt om alles zoveel mogelijk digitaal vast te leggen.

Nadat de bestaande toestand in kaart is gebracht wordt het tekenwerk gereed gemaakt voor het Definitief Ontwerp (DO) waarmee de Aanvraag Omgevingsvergunning (AO) zal worden ingediend. Als laatste stap worden de stukken opgewerkt en voorzien van maatvoering voor de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), zodat de werkelijke realisatie uitgevoerd kan worden.

Het probleem van schade aan funderingen van gebouwen komt veelvuldig voor, doordat in het verleden fundering van panden werd uitgevoerd met houten funderingspalen. Deze kunnen in kwaliteit achteruitgaan, waardoor funderingsherstel nodig is om schade aan de woning te voorkomen en een veilige situatie te behouden. De houten funderingspalen worden vervangen door betonpalen.

Voor meer informatie over het funderingsherstel zie de website van Woonstad Rotterdam. Bureau Bouwkunde  ondersteunt aannemers, woningbouwverenigingen en gebouweigenaren bij beheer- en hersteltrajecten.