Circulair bouwen in de schijnwerpers

Circulair bouwen in de schijnwerpers

8 april 2024

Circulair bouwen vereist dynamische bouwkundige uitwerking

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie, een landelijk inspiratie-evenement gericht op het stimuleren van initiatieven op het gebied van circulariteit. Een belangrijk thema dat wij een warm hart toedragen, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als organisatie voelen.

Met circulaire bouw wordt een manier van economisch verantwoord bouwen gerealiseerd die rekening houdt met het behoud van onze leefomgeving . Om hierin stappen te kunnen maken is het noodzakelijk dat alle partijen in de keten vanuit de eigen discipline een bijdrage leveren. Goede samenwerking en afstemming essentieel, alsmede het vermogen om voorbij de grenzen van het eigen vakgebied te kijken.

Voor het realiseren van circulaire bouw dienen alle partijen in de keten vanuit de eigen discipline een bijdrage te leveren

Bouwkundig uitwerken circulair gebouw tot aan uitvoering

Bureau Bouwkunde ondersteunt circulair bouwen door het inzetten van een dynamische manier van bouwkundige planuitwerking. Voor het realiseren van een circulair gebouw is er namelijk sprake van heel specifieke uitdagingen. Het in de verschillende fasen tot de uitvoering uitwerken is allesbehalve standaard. Heel praktisch is bijvoorbeeld de inkoop van de nog te oogsten materialen in een circulair project afhankelijk van de beschikbaarheid op het laatste moment. In eerdere fasen worden er aannames gedaan; er is nog geen volledige duidelijkheid over de beschikbare materialen, of over bijvoorbeeld maten en kwaliteit.

Er wordt gedurende het uitwerkproces in stappen bekeken of en in welke mate het oogsten en hergebruiken van materialen haalbaar is. Eventueel worden deze aangevuld door gerecyclede materialen, of een duurzaam nieuw product. Deze afhankelijkheden zijn uitdagend voor bijvoorbeeld bouwkundige detaillering, financiële haalbaarheid, brandveiligheid en vereiste kwaliteit en garanties zoals omschreven in het technische bestek. Als ervaren bouwkundig bureau met specialistische kennis zetten wij ons ervoor in deze dynamische benadering te faciliteren.

Een circulair bouwproject is uitdagend voor bouwkundige detaillering, financiële haalbaarheid, brandveiligheid en vereiste kwaliteit en garanties

Advisering alternatieve haalbare producten en innovaties

Verder ondersteunen wij onze opdrachtgevers door gerichte adviezen en kennisdeling. Ons streven is bouwers kennis te laten nemen van beschikbare én haalbare duurzame producten en innovaties, zodat andere keuzes mogelijk worden. Wij dragen zo bij aan bewustwording en aan kennisdeling met bouwers; er is meer mogelijk is dan de voor de hand liggende oplossingen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!