Onderzoek Angelika naar biobased (hout)bouw in relatie met brandveiligheid

Onderzoek Angelika naar biobased (hout)bouw in relatie met brandveiligheid

25 april 2024

Angelika Zajac is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar onderdeel van het Bureau Bouwkunde team. Ze is werkzaam als BIM modelleur en volgt daarnaast een HBO opleiding richting Bouwkunde. Om deze opleiding te kunnen afronden doet ze onderzoek op het gebied waar haar grootste belangstelling ligt, namelijk op het snijvlak van biobased bouwen (onder meer houtbouw) en brandveiligheid.


Duurzaamheid en brandveiligheid

Van alle specialismen die binnen Bureau Bouwkunde vertegenwoordigd zijn, trekken de onderdelen die aan duurzaamheid en duurzaamheidsprestatieberekeningen zijn gerelateerd haar het meest. Desgevraagd licht zij dit toe. Angelika: “Ik ben erg geïnteresseerd in duurzaamheid, duurzaam bouwen en wat daarmee samenhangt. Als ik ergens belangstelling voor heb kan ik me er ook makkelijker in verdiepen. Tijdens mijn opleiding hebben we diverse projecten rondom duurzaamheid gedaan. Dat was heel interessant en iets heel anders dan de standaard bouwkundige zaken. Zo heb ik bijvoorbeeld te maken gehad met een casuswoning op basis waarvan ik onder andere een BENG berekening moest maken, om de energieprestatie van de woning vast te stellen. Dat soort berekeningen zou ik in mijn werk ook graag willen gaan doen; bijvoorbeeld MPG,  stikstofdepositie en de toetsing van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsnormen.

Brandveiligheid vind ik ook erg interessant. Samen met Raymond Vink, expert brandveiligheid binnen Bureau Bouwkunde, heb ik al kunnen meewerken aan brandveiligheidsrapportages. Het is voor houtbouw een voorwaarde voor succes dat de brandveiligheid goed geregeld is. Er is nog wel heel veel onderzoek nodig. In het buitenland wordt al meer houtbouw toegepast dan in Nederland. Een aantal landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen en Zweden zijn veel verder met het bouwen met hout en met bosbeheer. Houtbouw wordt al veel langer toegepast als bouwmethode, in Nederland lopen we nog heel erg achter.


Rekenregels en overdimensionering

In Nederland is in de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid veel geregeld. Er is al veel kennis over het brandgedrag van hout. Daarom kun je met bepaalde rekenregels en geaccepteerde aannames werken. Zo kun je bijvoorbeeld de dragende houtconstructies, zoals CLT, overdimensioneren. De opbouw van deze constructie wordt dikker en zwaarder, waardoor de CLT-constructie langer haar constructieve sterkte blijft behouden.

Door deze over-dimensionering hebben de onderdelen meer ruimte nodig. Daar moeten alle betrokken partijen vanaf het begin rekening mee houden. Dit heeft namelijk gevolgen voor het hele bouwproces, al vanaf het ontwerp. Ook CLT is ontzettend interessant, ik heb dit ook meegenomen in mijn onderzoek. CLT heeft standaard afmetingen waarmee je rekening moet houden, al vanaf het punt wanneer de architect begint met het ontwerpen. Voordeel hiervan is dat er kleinere kans is dat er op maat gemaakte elementen gemaakt moeten worden wat ook kostenbesparend kan zijn. Ook spelen de diktes een grote rol voor de indeling, constructieve draagkracht en brandveiligheid. Met name bandoverslag is een groot uitdaging.

Er is zoveel om me verder in te verdiepen! In mijn onderzoek is mijn centrale vraag: hoe kan de brandveiligheid worden gewaarborgd van utiliteitsgebouwen die volledig zijn opgebouwd uit houten constructies en bouwkundige onderdelen met biobased materialen.  Ik heb uitgezocht welke brandveiligheidsnormen van toepassing zijn. Verder ga ik in op wat de definitie nu precies is van biobased bouwen en wat de (brandwerende) eigenschappen zijn van biobased materialen. Ik neem ook mee welke bouwkundige maatregelen mogelijk zijn om brandveiligheid te kunnen waarborgen.


Advisering Bureau Bouwkunde

Bureau Bouwkunde adviseert steeds vaker op het gebied van brandveiligheid, houtbouw (CLT) en biobased materialen. Ik hoop dat ik met dit onderzoek hieraan kan bijdragen en dat ik me in de toekomst als adviseur verder kan ontwikkelen.” Angelika hoopt in de loop van dit jaar haar dit onderzoek met mooi resultaat te kunnen afronden. We kijken uit naar de conclusies en zullen hierover zeker opnieuw berichten.

Heeft u vragen over onze dienstverlening op het gebied van duurzaamheid en brandveiligheid? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!