Datacentrum NorthC, Eindhoven

Opdrachtgever NorthC Datacenters Nederland én DVTadvies Architect
NorthC datacenter Eindhoven

Bijdrage Bureau Bouwkunde

  • bouwkundige planuitwerking
    • t/m Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
  • tekenwerk t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning (WABO)
  • brandveiligheid (FSE)

Ongeveer een jaar geleden kreeg Bureau Bouwkunde de opdracht om een bestaand ontwerp voor een datacenter van NorthC in Eindhoven te optimaliseren en verder uit te werken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Tijdens deze fase waren wij verantwoordelijk voor de bouwkundige engineering, waarbij we ons richtten op de maakbaarheid en haalbaarheid van het ontwerp. We hebben nauw samengewerkt met onze opdrachtgevers (NorthC Datacenters Nederland en DVTadvies) en ontwerppartners om deze werkzaamheden uit te voeren. Vervolgens hebben we tekeningen verzorgd voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning, inclusief een Brandveiligheid rapport.

Dankzij een goede integrale samenwerking in BIM met DVTadvies (installaties engineering, projectmanagement en directievoering) en Geelhoed (constructie) is het voorbereidende werk uitgevoerd. De aannemers Hamer (installaties) en Aannemersbedrijf Van Rijswijck (bouwkunde) zijn inmiddels begonnen met de bouw. Onlangs kon de vlag worden gehesen om het hoogste punt te vieren. Altijd een mooi moment!

Datacentrum NorthC Eindhoven

Bekijk ook