Zorgcampus Kerkstraat-Poortlaan, Wassenaar

Opdrachtgever Wassenaarsche Bouwstichting Architect Satijn Plus Architecten

Bijdrage Bureau Bouwkunde Nederland

  • bouwkundige planuitwerking
    • Technisch Ontwerp (TO)
    • Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
  • technische details
  • BIM coördinatie
  • technisch bestek (stabu)
  • directievoering & toezicht
  • aanvraag gebruiksvergunning

Dit project betreft de realisatie van 72 PG (psychogeriatrische zorg) woningen voor de Zorgcampus Kerkstraat-Poortlaan te Wassenaar. Het plan bestaat uit drie losstaande gebouwen aan de Ridderlaan en Kerkstraat. Aan de Kerkstraat worden twee gebouwen middels een loopbrug met elkaar verbonden.

Wij verzorgden de bouwkundige uitwerking voor de bouwaanvraag, het Definitief Ontwerp en de bestekfase inclusief bouwtechnische details. Daarnaast hebben we onze opdrachtgever begeleid tijdens de aanbestedingsprocedure. Een belangrijk uitgangspunt voor dit project was dat zowel de constructeur als wij in één centraal BIM-model integraal zouden samenwerken. Daarnaast hebben wij het plan beoordeeld op uitvoerbaarheid, bouwfysica en kwaliteit.

Naast het bouwkundig tekenwerk hebben we een Stabu2 bestek opgesteld ten behoeven van de aanbesteding waarbij extra aandacht is besteed aan het duurzaam systeem inclusief bodemlussen en warmtepomp.

Bekijk ook