CO2 Prestatieladder certificering is een feit!

CO2 Prestatieladder certificering is een feit!

13 april 2022

Wij zijn er trots op dat wij per 12 april 2022 als organisatie gecertificeerd zijn op de CO2 Prestatieladder ! Het CO2-Bewust  certificaat is een mooie erkenning voor de effectiviteit van het energiemanagagement van Bureau Bouwkunde.

De CO2 Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat sturing geeft aan dit energiebeleid, binnen onze bedrijfsvoering, in projecten en vervolgens in samenwerking met andere partijen in de keten. Deze systematiek heeft ons ondersteund in het helder krijgen van onze  CO2 footprint (bekijk de berekening in de emissie-inventaris) en heeft geleid tot het concreet formuleren van  CO2-reductie doelstellingen  voor de komende periode.

Lees meer over ons kwaliteitsmanagement (ISO 9001 en de CO2-Prestatieladder) en over onze visie op hoe de bouw als sector kan bijdragen aan CO2 reductie.