Wet kwaliteitsborging en de rol van kwaliteitsborger

Wet kwaliteitsborging en de rol van kwaliteitsborger

3 april 2024

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging ingegaan en is de rol van kwaliteitsborger in bouwprojecten definitief geïntroduceerd. Deze verandering zal niemand zijn ontgaan. Als gecertificeerd kwaliteitsborger merken wij dat deze nieuwe situatie nog veel vragen oproept.

Een kwaliteitsborger toetst alle onderdelen van het project aan de hand van de voorschriften van het Bbl.

Toets door de kwaliteitsborger vanuit de  Wet kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging is verplicht onderdeel van een bouwproject, vooralsnog alleen voor nieuwbouwprojecten in gevolgklasse 1. Een kwaliteitsborger voert een technische toets uit, op alle onderdelen van het project. Dit gebeurt aan de hand van de voorschriften van het  Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde en gestandaardiseerde werkwijze, gestuurd door een software applicatie. Bureau Bouwkunde maakt gebruik van de KiK-tool van KiK-KOMO. Op deze manier wordt een basis gelegd voor een volledig en gestructureerd proces. Dit proces omvat altijd in ieder geval een risico-analyse en een hierop gebaseerd borgingsplan.

Kwaliteitsborging omvat alle disciplines van het bouwproject, tot en met de uitvoering. De verantwoordelijke kwaliteitsborger is de partij die zorgdraagt voor de afstemming en algemene coördinatie. Zijn uiteindelijke rapportage is vereist onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning, zonder wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

KiK tool kwaliteitsborging

Wij kunnen optreden als kwaliteitsborger, of adviseren rondom de inrichting van het proces van kwaliteitsborging

Onafhankelijke rol van de kwaliteitsborger

Wij kunnen optreden als kwaliteitsborger, of adviseren rondom de inrichting van het proces van kwaliteitsborging. Wanneer wij als kwaliteitsborger zijn ingezet kunnen wij bij hetzelfde bouwproject niet op een andere manier betrokken zijn. Wij kunnen dan bijvoorbeeld niet adviseren op andere vlakken dan puur (het proces van) kwaliteitsborging. Een private kwaliteitsborger dient een strikt onafhankelijke beoordeling uit te voeren.

Bel ons gerust bij vragen over deze nieuwe praktijk! Wij kunnen adviseren over hoe het proces van kwaliteitsborging het meest efficiënt ingericht kan worden, zodat de borging snel en goed kan plaatsvinden. Uiteraard kunnen wij ook worden ingezet voor kwaliteitsborging zelf.

Het borgen van de technische kwaliteit van bouwplannen en bouwwerken is bij ons in goede handen. Wij hebben veel ervaring op het gebied van plantoetsing en wet- en regelgeving. De Wet kwaliteitsborging en de rol van onafhankelijk kwaliteitsborger sluit naadloos aan op ons dienstenpakket. Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!

Door onze ervaring met plantoetsing en door onze kennis van wet- en regelgeving sluit kwaliteitsborging naadloos aan bij ons dienstenpakket.

Gecertificeerd kwaliteitsborger

Bent u op zoek naar betrouwbare kwaliteitsborging voor uw bouwprojecten? Bureau Bouwkunde staat voor u klaar! Als erkende kwaliteitsborger controleren wij zorgvuldig de bouwplannen en de uitvoering van het bouwwerk om te verzekeren dat deze voldoen aan alle voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).