Audit CO2 Prestatieladder opnieuw positief afgerond

Audit CO2 Prestatieladder opnieuw positief afgerond

5 juni 2023

We zijn er trots op te kunnen melden de audit voor de CO2 Prestatieladder opnieuw positief te hebben afgerond! Het certificaat kunnen we het komend jaar opnieuw behouden.

Het is onderdeel van de bedrijfsdoelstelling van Bureau Bouwkunde om blijvend te streven naar reductie van CO2 emissie, zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerking met partijen in de bouw. Onder meer hebben wij als partner van de DGBC het Paris Proof Commitment ondertekend.

Het afgelopen jaar hebben we binnen de eigen bedrijfsvoering onze CO2 footprint met 16% kunnen verkleinen. In april 2023 zijn we overgestapt op groene stroom, waarmee nog verdere reductie is gerealiseerd. In onze emissie-inventaris is de berekening van de footprint na te lezen.

De komende periode focussen wij ons op verdere ontwikkeling van onze duurzame diensten, zoals bijvoorbeeld het Stappenplan duurzame gebouwen. Als bouwkundig specialisten kunnen wij op veel meer gebieden bijdragen aan verduurzaming. Zo hebben wij BREEAM expertise in huis, kunnen wij bijvoorbeeld adviseren op het gebied van de meest duurzame keuzes in bouwmaterialen en het minimaliseren van stikstofdepositie in uw bouwproject.

Neem gerust contact met ons op! We vertellen er graag meer over.